Feiten en omstandigheden in het handhavingsrecht

Het permanent bewonen van woningen in recreatieparken blijft een veelvoorkomend probleem in het omgevingsrecht. Gelet op de groeiende groep van gepensioneerden, gescheiden mensen en arbeidsmigranten die een tijdelijk onderkomen zoeken en daarom hun intrek nemen op recreatieparken is dit dan ook niet geheel onlogisch, maar waar vroeger veel gemeentes veelal deze situatie gedoogden, treden zij nu steeds vaker en harder hiertegen op. Vaak gaat een gemeente dan ook over tot oplegging van een last onder dwangsom bij handhaving van illegale permanente bewoning van recreatiewoningen. Zo ook in de recente uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna:

Lees verder
Porthos: stikstofuitstoot en de bouwvrijstelling

Vanuit Rotterdam ken ik nog de gevleugelde uitspraak dat het vaak beter is om eerst een stap achteruit te zetten, om er vervolgens twee vooruit te doen om het gewenste doel te bereiken. Helaas gaat dat in Nederland niet op met als dieptepunt de uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State in de Porthos-zaak. Of beter gezegd: het dieptepunt was bereikt door de wet die de Nederlandse overheid had vastgesteld om te voldoen aan het Europese natuurbeschermingsrecht. Of nog beter gezegd: het dieptepunt was al in het verleden bereikt, omdat de Nederlandse overheid zich op het gebied

Lees verder
Wel of geen huur bedrijfsruimte?

Niets is wat het lijkt. Dat blijkt maar weer eens uit een recente uitspraak van het Hof Den Bosch van 12 april 2022. Waar ging dat over? De Maaspoort exploiteert een theater in Venlo. De exploitatie van de horeca in dat theater deed De Maaspoort niet zelf, maar had zij uitbesteed aan een partij genaamd CEV. Daar was in 2011 een heel gunningstraject aan voorafgegaan. In het informatiedocument bij die gunning stond geschreven ‘Theater de Maaspoort biedt een beheersovereenkomst aan, geen huurovereenkomst’. Wat moest CEV dan doen in dat theater? Gedurende de looptijd van de beheersovereenkomst van 1 juli 2012

Lees verder
Belangenafweging of toch niet?

Een belangenafweging is van essentieel belang bij de beoordeling van een omgevingsvergunning. Zo oordeelde ook de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: de Afdeling) in haar recente uitspraak van 27 juli 2022, ECLI:NL:RVS:2022:2154. In de deze zaak ging het over de belangenafweging bij het afwijken van een bestemmingsplan. Een eigenaar had een tijdelijke omgevingsvergunning aangevraagd bij de gemeente Gooise Meren voor gebruik van een pand als woning. Het college van de gemeente Gooise Meren wilde hiervoor geen omgevingsvergunning verlenen om af te wijken van het bestemmingsplan. De eigenaar was het er niet mee eens en vond dat het

Lees verder
Handhavend optreden of toch niet?

De term ‘handhaving’ komt vaak voor in de juridische wereld. Kort gezegd, houdt dit in dat overheidsorganisaties (zoals de gemeente, provincie en waterschap) controleren of burgers en bedrijven zich aan de regels houden en eventueel ingrijpen bij overtredingen hiervan door middel van het opleggen van een last onder dwangsom danwel last onder bestuursdwang. Het opleggen van zo’n sanctie is echter een bevoegdheid en geen verplichting. Het bestuursorgaan beschikt namelijk over beleidsvrijheid en neemt na een zorgvuldige belangenafweging zelf de beslissing om al dan niet handhavend op te treden. Toch blijkt uit de rechtspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad

Lees verder
Het Didam-arrest (vervolg)

Eerdere blog In mijn eerdere blog over het Didam-arrest heb ik al de uitspraak zelf behandeld en aangegeven welke mogelijke gevolgen dit arrest van de Hoge Raad zou kunnen hebben.Inmiddels komen er steeds meer uitspraken en ontstaat er dus iets meer duidelijkheid over de reikwijdte van het Didam-arrest. In deze blog geef ik een korte update. In het kort De Hoge Raad heeft bepaald dat een overheidslichaam gehouden is om bij de verkoop van een onroerende zaak gelijke kansen te bieden. Uit art. 3:14 BW vloeit volgens de Hoge Raad voort dat een overheidslichaam bij het aangaan en uitvoeren van

Lees verder
Dringend eigen gebruik huur bedrijfsruimte

Op 1 april 2022 heeft de Hoge Raad weer eens een uitspraak gedaan over het opzeggen van een huurovereenkomst bedrijfsruimte op grond van dringend eigen gebruik. Een mooie gelegenheid om weer eens te kijken hoe dat ook al weer zit. Want wat was hier het geval? Hotel De voorgeschiedenis was als volgt. De eigenaar van het gebouw waar het hier om ging exploiteerde tot 2006 zelf in dat gebouw een hotel. In dat jaar verkocht hij het hotel aan een ander en sloot vervolgens met die ander ook een huurovereenkomst voor de duur van tien jaar (2006-2016). De huurprijs werd

Lees verder
Gemeente Den Haag: omgevingsplan Binckhorst deels op de schop

In deze blog wordt ingegaan op een uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: de Raad van State) van 24 november 2021 (ECLI:NL:RVS:2021:2649). Centraal in deze uitspraak staat het ‘‘Omgevingsplan Binckhorst’’ van de gemeente Den Haag. De Raad van State heeft namelijk bepaald dat dit omgevingsplan binnen een half jaar op enkele onderdelen aangepast moet worden. Maar wat houdt het omgevingsplan ook alweer in? En waarom is in dit geval de gemeenteraad verzocht het omgevingsplan aan te passen, gelet op de aan haar toekomende beleidsvrijheid om bestemmingen aan te wijzen en voorschriften te geven die zij

Lees verder
Corona en huurkorting; de waan van de dag?

Er gaat geen dag voorbij of men buitelt over elkaar heen in de wereld van bedrijfsmatige huur van retailers en horeca. Er is weer een nieuwe uitspraak gepubliceerd en hoera! We moeten die kant op! Haastig worden mailbrieven verstuurd waarin prominent de laatste (voor de schrijver gunstige) uitspraak wordt benadrukt. Al te snel antwoorden is niet verstandig; misschien volgt er een andere uitspraak. En ja, hoor, nog geen twee weken later is daar die andere uitspraak! Er volgt een snedige antwoord mail waarin de genoemde uitspraak bij het grof vuil wordt gezet en de nieuwe uitspraak op het schild wordt

Lees verder
Coronavirus in relatie tot vastgoed

Ik huur bedrijfsruimte, maar kan deze door de coronacrisis niet of niet goed gebruiken. Moet ik dan wel de huur betalen? Vroeger sprak men over gestoord huurgenot, als reden om geen of minder huur te betalen. Nu spreekt men van een gebrek. De wet omschrijft “een gebrek” als een staat of eigenschap of een andere niet aan de huurder toe te rekenen omstandigheid, waardoor de zaak (het gebouw) aan de huurder niet het genot kan verschaffen, dat een huurder bij het aangaan van de huurovereenkomst mag verwachten van een goed onderhouden zaak. Denk allereerst aan een lekkend dak, achterstallig onderhoud

Lees verder