Publicaties

Social media screenen van sollicitanten, mag dat?

Even het Instagram account van de nieuwe sollicitant checken, of op Facebook speuren wat die ene kandidaat eigenlijk doet in zijn vrije weekend. Uit onderzoek van Tilburg University en Rendement Uitgeverij blijkt dat 25% van de bedrijven de social media profielen van sollicitanten screent. Toch is dat in veel gevallen niet toegestaan. Het werkt namelijk

Lees verder
Deepfakes onder het auteursrecht

Eerder dit jaar circuleerde op sociale media een muziekfragment van de bekende artiesten Drake & The Weeknd. Althans, dat leek zo. Het betrof namelijk een muziekfragment met de stemmen van voornoemde artiesten met teksten die waren geschreven in dezelfde stijl als originele nummers. Het ging daarentegen niet om een nummer dat zij werkelijk zelf hadden

Lees verder
Vergoeding verlies privégebruik leaseauto na inname?

Regelmatig wordt de vraag gesteld of de ter beschikking gestelde leaseauto mag worden ingenomen bij langdurige afwezigheid van de werknemer, bijvoorbeeld vanwege arbeidsongeschiktheid. Als de werknemer de auto ook privé mag gebruiken en daarvoor een bijtelling betaalt, is het de vraag of hiervoor een compensatie verschuldigd is. Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft op 24 augustus 2023

Lees verder
Dringend eigen gebruik huur bedrijfsruimte

Heel recent, namelijk op 30 augustus 2023 heeft het gerechtshof Amsterdam een uitspraak gedaan over dringend eigen gebruik bij het huren van bedrijfsruimte. Wat was hier het geval? Een woningcorporatie verhuurde sinds 1 april 1992 een bedrijfsruimte voor een periode van twee keer vijf jaar, waarna de huurovereenkomst voor onbepaalde tijd werd voortgezet. De bestemming

Lees verder
Belastingdienst trekt modelovereenkomst in

Het is al een aantal maanden geleden dat de Hoge Raad uitspraak deed in de zaak Deliveroo. Inmiddels zijn er al veel publicaties verschenen over deze uitspraak en de gevolgen daarvan. Ik verwijs bijvoorbeeld naar de bijdrage van mijn collega Nadine van der Valk: “De Hoge Raad heeft gesproken: werknemers of zelfstandigen?”.  Maar niet alleen

Lees verder
Onderhandelen over ESG-doelstellingen, kan dat?

Duurzaamheid is aan veel bestuurstafels inmiddels één van de belangrijkste agendapunten. In het kader van duurzaamheid wordt door zowel de Europese Unie als de Nederlandse overheid wet- en regelgeving uitgevaardigd. Daarnaast worden richtlijnen gepubliceerd op mondiaal, lokaal én sectoraal niveau. De op duurzaamheid gerichte wet- en regelgeving wordt vaak aangehaald onder de noemer ‘ESG’, of

Lees verder
Welke spelregels gelden bij mediation?

Alle MfN-registemediators zijn verplicht om voorafgaand aan de mediation een mediationovereenkomst te sluiten. In deze overeenkomst staan een aantal belangrijke spelregels die van cruciaal belang zijn in het mediationproces. De rol van de mediator De mediator is onpartijdig en onafhankelijk. Een advocaat die ook mediator is kan bijvoorbeeld niet voor een cliënt van een kantoorgenoot

Lees verder
Welke arbeidsvoorwaarden gelden voor uitzendkrachten?

Recent heeft de (demissionaire) minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aangekondigd in haar kamerbrieven en middels het wetsvoorstel ‘meer zekerheid voor flexwerkers’ maatregelen te willen nemen die mede tot doel hebben de inzet van de uitzendkrachten te verminderen. De afgelopen maanden is ook gebleken dat veel werkgevers de krapte op de arbeidsmarkt (gedeeltelijk) oplossen door

Lees verder
Porthos krijgt groen licht!

Woensdag heeft de Raad van State besloten dat het grote Porthos-project door mag gaan. Dit project, dat ziet op de CO2 -transport en -opslag (CCS) in lege gasvelden onder de Noordzee, heeft volgens de Raad van State geen significante negatieve gevolgen voor omliggende Natura-2000 gebieden. Aanleiding voor deze zaak was het beroep van Mobilisation for

Lees verder
Artificiële intelligente systemen en dataverwerking: een auteursrechtelijk perspectief

Artificiële intelligente (AI) systemen hebben de afgelopen maanden aan belang gewonnen. ChatGPT beantwoordt uiteenlopende vragen, Dall-E creëert kunstwerken AI-muzieksystemen componeren muzieknummers in de stijl van bekende artiesten. Die systemen maken daarvoor onder meer gebruik van grote hoeveelheden auteursrechtelijk beschermde werken van literatuur, wetenschap en kunst. Daarom doet zich een veelheid aan auteursrechtelijke vragen voor. Wanneer

Lees verder