Publicaties

Huurprijsverhogingsbeding woonruimte niet altijd oneerlijk

De laatste jaren is er veel te doen om bedingen in huurcontracten van woningen, waarbij de huurprijs jaarlijks op een bepaalde manier kan worden verhoogd. Het wordt dan vooral spannend bij huurwoningen in de vrije sector. Dat zijn huurwoningen met een huurprijs boven de € 879,66 per maand (prijspeil 2024). Tot 1 juli 2021 golden voor dat type huurwoningen (anders dan bij sociale huurwoningen) geen regels voor de wijze waarop de huurprijs jaarlijks werd verhoogd. Sinds 1 juli 2021 bepaalt de minister – net zoals bij sociale huurwoningen – met welke percentage de huur jaarlijks maximaal omhoog mag. Standaard clausule

Lees verder
Einde arbeidsovereenkomst door een ontbindende voorwaarde?

Het is mogelijk om een ontbindende voorwaarde in de arbeidsovereenkomst op te nemen. Het doel van zo’n voorwaarde is dat de arbeidsovereenkomst van rechtswege eindigt als de voorwaarde intreedt. Wil je weten hoe dit in de praktijk werkt? Dat lees je in dit blog! Geldige ontbindende voorwaarde Volgens vaste jurisprudentie is het onder strenge voorwaarden mogelijk om een ontbindende voorwaarde in een arbeidsovereenkomst op te nemen. De ontbindende voorwaarde moet aan drie vereisten voldoen: De ontbindende voorwaarde mag niet in strijd zijn met de wettelijke bepalingen. De werkgever mag geen invloed kunnen uitoefenen op het intreden van de ontbindende voorwaarde.

Lees verder
Mediation en de rol van de advocaat

Mediation wint steeds meer terrein als een effectieve methode om conflicten op te lossen buiten de traditionele rechtszaal om. In mediation wordt samengewerkt aan een oplossing die voor beide partijen acceptabel is, onder begeleiding van een de mediator. Een belangrijk, maar soms ondergewaardeerd aspect van mediation, is de rol van aanwezige advocaten. De aanwezigheid van advocaten kan zeer waardevol zijn tijdens een mediationbijeenkomst. Hoewel mediation vaak wordt gezien als een manier om juridische strijd te vermijden, betekent dit niet dat advocaten overbodig zijn. Integendeel, advocaten kunnen een cruciale rol spelen in het succes van een mediation. Hier zijn enkele manieren

Lees verder
Grondverkoop door Gemeente en Didam-Arrest

Sinds het fameuze Didam-arrest van de Hoge Raad op 26 november 2021 is er veel veranderd als een overheidslichaam het voornemen heeft om een onroerende zaak (grond of gebouwen) te verkopen. Deze uitspraak zorgde voor veel opschudding in vastgoedland. En leidt tot op de dag van vandaag tot veel onzekerheid bij overheidslichamen (gemeenten, provincies etc.) en projectontwikkelaars, beleggers en private kopers. Didam-criteria Heel kort gezegd komt het er op neer dat een overheidslichaam het gelijkheidsbeginsel moet toepassen, als zij overweegt een aan haar in eigendom toebehorende onroerende zaak te verkopen. Een gemeente mag dus niet ‘zomaar’ (in vakjargon: ‘onderhands’) een

Lees verder
Transformatie van Leegstaande Gebouwen naar Woningen: Een Kans in het Kader van de Omgevingswet?

De schaarste aan woonruimte in Nederland blijft een urgent probleem. Terwijl de vraag naar woningen stijgt, staan veel gebouwen leeg. De transformatie van deze leegstaande panden naar woningen biedt een duurzame oplossing. Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet per 1 januari 2024 wordt deze aanpak nog toegankelijker en eenvoudiger. In deze blog beschrijf ik de voordelen, uitdagingen en praktische tips voor het succesvol omzetten van leegstaande gebouwen naar woonruimte. Voordelen van transformatie Een van de grootste voordelen van het hergebruiken van bestaande gebouwen is de duurzaamheid. Door minder te slopen en minder nieuwbouw te realiseren, vermindert de milieubelasting aanzienlijk. Dit

Lees verder
De opzeggende aannemer

Kan een aannemer de aannemingsovereenkomst opzeggen? Deze vraag wordt beantwoord in de uitspraak van de rechtbank Zeeland-West Brabant van 21 februari 2024. In deze blog vertel ik graag meer over deze uitspraak. Wat speelde er? De aannemer en een opdrachtgever sluiten een overeenkomst tot het leveren en monteren van sandwichpanelen. De opdrachtgever doet op 25 februari 2023 een aanbetaling van € 2.500,-. Vervolgens hebben de aannemer en de opdrachtgever verschillende keren contact over de stand van zaken en verwachte leverdatum. De opdrachtgever krijgt hier geen duidelijkheid over. De opdrachtgever besluit dan ook om ruim twee maanden na het sluiten van

Lees verder
Toezegging tot verlenging van de arbeidsovereenkomst door een onbevoegde: wat nu?

In het arbeidsrecht kunnen misverstanden en fouten grote gevolgen hebben. Een veelvoorkomende situatie is wanneer een leidinggevende een werknemer toezegt dat zijn arbeidsovereenkomst verlengd zal worden, terwijl die leidinggevende daar eigenlijk niet toe bevoegd is. Dit kan leiden tot verwarring en mogelijk zelfs juridische complicaties. In dit blog ga ik in op wat een dergelijke toezegging inhoudt, wat de gevolgen kunnen zijn en hoe zowel werkgevers als werknemers hier het beste mee om kunnen gaan. Stel je voor dat een werknemer, die aan het einde van zijn tijdelijke contract zit, van zijn directe leidinggevende te horen krijgt dat zijn contract

Lees verder
Vrijheid van meningsuiting en reputatie van een merk

Recent werd een beslissing bekend, waarin een merkregistratie van een beeldmerk (logo) met daarin prominent het woord “’COVIDIOT” geweigerd door het Europees Merkenbureau. De merkinschrijving werd gevraagd voor de waren of diensten bestaande uit: “spellen, speelgoed, of softwarespellen” (klassen 6,9 en 28). De inschrijving werd geweigerd, omdat het merk “COVIDIOT” in strijd zou zijn met de goede zeden en de openbare orde. Daarover hierna meer. Een merk is een teken, dat dient om waren of diensten van een onderneming te onderscheiden. Het zijn van een teken impliceert, dat daarmee – met het merk dus – ook een mededeling, een boodschap

Lees verder
Distributie en Agentuur – verschillende ‘rechtsfiguren’

Wij adviseren veelvuldig over distributieovereenkomsten en over agentuurovereenkomsten. Wat daarbij in de praktijk opvalt is dat nogal eens verwarring bestaat over de aard van de relatie die men wenst aan te gaan (distributie of agentuur), maar vooral ook over de gevolgen daarvan. Distributieovereenkomsten zijn overeenkomsten tussen een leverancier van goederen en een zogenaamde distributeur (ook wel wederverkoper). De distributeur fungeert als de partij die de betreffende goederen op eigen naam en voor eigen rekening koopt van de leverancier, om ze vervolgens zelfstandig weer te verkopen (ook in eigen naam en voor eigen rekening) aan partijen op de markt. Dat kunnen

Lees verder
De WHOA – wat u als schuldeisers kunt doen?

De WHOA – Wat u als schuldeisers kunt doen? In mijn vorige blog heb ik kort uitgelegd wat de WHOA is en wat de kerngedachte achter deze wet is; het opnieuw structureren van schulden om een onnodig faillissement te voorkomen. Ook heb ik verschillende waarborgen voor schuldeisers genoemd. In deze blog werk ik die waarborgen verder uit, zodat duidelijk wordt waar u als schuldeisers recht op heeft en waar u op kunt letten om een zo hoog mogelijk uitkering op uw vordering te krijgen. Een akkoord moet nodig zijn Volgens de wet is een akkoord nodig als een onderneming voorziet

Lees verder