Vrijheid van meningsuiting en reputatie van een merk

Recent werd een beslissing bekend, waarin een merkregistratie van een beeldmerk (logo) met daarin prominent het woord “’COVIDIOT” geweigerd door het Europees Merkenbureau. De merkinschrijving werd gevraagd voor de waren of diensten bestaande uit: “spellen, speelgoed, of softwarespellen” (klassen 6,9 en 28). De inschrijving werd geweigerd, omdat het merk “COVIDIOT” in strijd zou zijn met de goede zeden en de openbare orde. Daarover hierna meer. Een merk is een teken, dat dient om waren of diensten van een onderneming te onderscheiden. Het zijn van een teken impliceert, dat daarmee – met het merk dus – ook een mededeling, een boodschap

Lees verder
Het intellectuele eigendomsrecht van de Crompouce

De Crompouce– een samentrekking tussen croissant en tompouce – ging plots viraal en haalde een aantal weken geleden het nieuws. Een ware culinaire hit bij bakkerijen en supermarkten. Totdat een Utrechtse bakker, althans, haar advocaat, zich aandiende bij diverse verkopers: de Utrechtse bakker bleek Crompouce in 2020 als merknaam geregistreerd te hebben. De verkoop van de lekkernij onder de noemer Crompouce, zonder daarvoor een licentie te hebben afgesloten, was volgens haar advocaten niet meer toegestaan. Het gebakje wordt weliswaar nog steeds verkocht, maar soms onder een andere naam. Hoe zit dit nu binnen het intellectuele eigendomsrecht? Bescherming van bakproducten als intellectuele eigendom De eerste vraag

Lees verder
Hof van Justitie EU streng voor (wettelijke) kredietregistratie

In Nederland is de Wet Stelsel Kredietregistratie in voorbereiding. Deze wet heeft tot doel een regeling te bieden, waardoor het verzamelen van persoonsgegevens over kredietverstrekking en betaalgedrag door de Stichting Bureau Kredietregistratie, beter bekend als de “BKR”, een wettelijke basis te geven.  De BKR was en is nog steeds een geheel privaat initiatief dat oorspronkelijk door kredietverstrekkers (lees: banken en verzekeraars) werd opgezet. In eerste instantie stond voorop de bewaking en reductie van de betalingsrisico’s van deze kredietverstrekkers. Vervolgens werd ook de bescherming van de consument tegen overkreditering ook als BKR-doel gezien. De BKR functioneert zonder toezicht van overheidswege. In

Lees verder
De AI Act: Europese regulering van AI-systemen

Vanaf woensdag 6 december jl. zaten Europese Commissie, Raad en Parlement bij elkaar voor de laatste onderhandelingsronde over de AI Act. Daarmee wil Europa de toenemende gevaren van artificiële intelligentie (AI) een halt toeroepen. De onderhandelingen vormen de basis voor AI-regulering in Europa, en bepalen de te varen koers met betrekking tot AI-systemen. Na 37 uur onderhandelen kwam de Europese Commissie tot een voorlopig akkoord. Techbedrijven hebben al miljarden euro’s geïnvesteerd in de ontwikkeling van de technologie met het oog op de grote potentie ervan. Zij vinden strenge regulering van AI-systemen onwenselijk, omdat dit de innovatie zou remmen. Aan de

Lees verder
Deepfakes onder het auteursrecht

Eerder dit jaar circuleerde op sociale media een muziekfragment van de bekende artiesten Drake & The Weeknd. Althans, dat leek zo. Het betrof namelijk een muziekfragment met de stemmen van voornoemde artiesten met teksten die waren geschreven in dezelfde stijl als originele nummers. Het ging daarentegen niet om een nummer dat zij werkelijk zelf hadden geproduceerd. Het nummer was gecomponeerd door kunstmatige intelligentie, ook wel artificial intelligence (AI). Door middel van de deep learning methode van AI-systemen werden bestaande stemfragmenten van de artiesten gebruikt en omgevormd naar nieuwe (niet-bestaande) audiofragmenten. Dat worden deepfakes genoemd. AI is ook in staat om een visuele deep fake, zoals een

Lees verder
Artificiële intelligente systemen en dataverwerking: een auteursrechtelijk perspectief

Artificiële intelligente (AI) systemen hebben de afgelopen maanden aan belang gewonnen. ChatGPT beantwoordt uiteenlopende vragen, Dall-E creëert kunstwerken AI-muzieksystemen componeren muzieknummers in de stijl van bekende artiesten. Die systemen maken daarvoor onder meer gebruik van grote hoeveelheden auteursrechtelijk beschermde werken van literatuur, wetenschap en kunst. Daarom doet zich een veelheid aan auteursrechtelijke vragen voor. Wanneer maakt een AI-systeem bijvoorbeeld inbreuk op de auteursrechten? En aan wie komt het auteursrecht op het geproduceerde werk toe? Auteursrecht, tekst- en datamining In beginsel komt het recht op het gebruik en reproduceren van auteursrechtelijk beschermde werken, die AI-systemen gebruiken, uitsluitend aan de auteursrechthebbende toe.

Lees verder
Auteursrecht op advertenties

Het auteursrecht roept vragen op in diverse situaties. In de praktijk komt het bijvoorbeeld voor dat een werkgever een advertentie laat maken door een marketingbureau, voor het werven van nieuwe werknemers. Een relevante vraag die zich in dat kader voordoet, is aan wie het auteursrecht op de advertenties toekomt. Heeft de maker van de advertentie, dus het marketingbureau, de auteursrechten? Of komen de auteursrechten toe aan de adverterende werkgever? Uitsluitend recht Een auteursrecht is een uitsluitend recht van de maker van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst om het openbaar te maken en te verveelvoudigen. Een advertentie wordt als

Lees verder
Auteursrechten op teksten geschreven door ChatGPT

OpenAI, de maker van het platform ChatGPT, haalde de afgelopen maanden het nieuws. Het heeft met zijn chatbot in de eerste twee maanden na lancering meer dan 100 miljoen gebruikers weten aan te trekken. Dat maakt ChatGPT het snelst groeiende platform ter wereld. Grote investeerders als Microsoft en Google hebben er miljarden in geïnvesteerd. Gebruikers kunnen in een chatvenster open vragen stellen. Op basis van de enorme hoeveelheden tekst waarmee ChatGPT is getraind, is het in staat in natuurlijke, menselijke taal, complexe antwoorden te geven. De mogelijkheden met ChatGPT zijn eindeloos: het programma kan bijvoorbeeld een betoog of essay schrijven,

Lees verder
Auteursrechten, foto’s en geportretteerden: een juridisch bewerkelijke cocktail!

Algemeen wordt aangenomen dat degene die een foto maakt ook de maker is van een oorspronkelijk werk, dat het stempel van de maker draagt. Een dergelijk werk komt in aanmerking voor bescherming van het Auteursrecht. De maker is als auteursrechthebbende als enige bevoegd om te bepalen of, hoe, wanneer en door wie dat werk wordt verspreid of getoond aan het publiek. Dat auteursrecht en die bevoegdheid van de maker wordt beperkt, als het gaat om een foto, die een portret is van een ander. Wil de maker van de foto overgaan tot verspreiding of openbaarmaking van de foto dan zal

Lees verder
Te vaak veronachtzaamd bij fusies/overnames

Intellectueel eigendom bij overnames Bij overnames is het intellectuele eigendom van de over te nemen onderneming een belangrijk onderdeel dat aandacht verdient. Onder het intellectuele eigendom vallen bijvoorbeeld merkenrechten, octrooien, modellenrechten en auteursrechten. Dit intellectuele kapitaal is in veel gevallen het belangrijkste bezit van een onderneming, en vertegenwoordigt een aanzienlijk deel van haar waarde. Het is daarom van belang om het intellectuele eigendom van een onderneming in kaart te brengen om de risico’s te beperken en verrassingen achteraf te voorkomen. Due diligence onderzoek Een belangrijk onderdeel van het overnameproces is de due diligence. De due diligence betreft een onderzoek naar

Lees verder