Rechtsgebiedenregister

De hierna genoemde advocaten hebben zich op de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten geregistreerd:

Judith Anema staat geregistreerd op Ondernemingsrecht (Agentuur en distributie, Beroepsaansprakelijkheid, Bestuurdersaansprakelijkheid, Fusies en overnames, Vennootschappen en Verenigingen en Stichtingen);

Roel Hart staat geregistreerd op Huurrecht (bedrijfsruimte en woonruimte);

Ariƫnne Inden
staat geregistreerd op Arbeidsrecht (Arbeidsmediation, Collectief ontslag, Internationaal arbeidsrecht, Medezeggenschap);

Hans Jonkhout staat geregistreerd op Intellectueel eigendomsrecht;

Stan de Kanter staat geregistreerd op Omgevingsrecht (Ruimtelijk bestuursrecht) en Vastgoedrecht (Bouwrecht, Burenrecht, Erfdienstbaarheden);

Tally Opbroek staat geregistreerd op Arbeidsrecht (Collectief ontslag, Internationaal arbeidsrecht en Medezeggenschap);

Alexander Steenaert staat geregistreerd op Ondernemingsrecht (fusies en overnames);

Op grond van deze registratie zijn zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.