Arbeidsrecht

De markt verandert, dus uw onderneming past zich aan. Dat werkt door in de productiefactor arbeid. Arbeidsvoorwaarden, reorganisaties, ontslagen, zieke werknemers, de CAO, overleg met de ondernemingsraad. Plus de steeds veranderende regelgeving over pensioenen, sociale zekerheid, privacy arbeid en belastingen. Maak kennis met ons team Arbeid.

Arbeidsvoorwaarden stroomlijnen

Uw onderneming groeit. Of u neemt een bedrijf over. Dat heeft direct gevolgen voor het personeel. Bijstelling van arbeidsvoorwaarden is werk voor het team Arbeid van Marree + Dijxhoorn. Ook bij krimp van uw onderneming of bij strategische wijzigingen. Laat ons de beste keuzes voor uw onderneming voorstellen en een stappenplan maken.

OR

Heeft u ervaring met advies- en instemmingsprocedures bij de ondernemingsraad? Wij ook. Wij helpen met aanvragen, onderhandelingen en strategie. Uw bedrijf heeft nog geen OR? Laat ons bepalen of dat wettelijk vereist is. Zo ja, dan leveren wij het draaiboek voor de opstart. En we trainen uw ondernemersraad met een programma op maat.

Indienstneming en beƫindiging

Onder welke voorwaarden neemt u mensen aan of zet u ze in? Is er een CAO van toepassing? Wel of geen concurrentiebeding? Oproepbasis of (on)bepaalde tijd? Wat mag u onder de huidige privacy arbeid regels nog vastleggen? Wat doet u bij opzegging, en als er een conflict ontstaat? Wanneer past u een maatregel toe: waarschuwing, demotie, schorsing, ontslag? En als iemand zich niet aan de (re-integratie) afspraken houdt? Hoe handelt u bij een arbeidsconflict in combinatie met arbeidsongeschiktheid? Wij begeleiden het hele proces, desnoods tot aan de rechter. Ons team van specialisten beschikt over ruime proceservaring.

Grensoverschrijdende arbeid

Buitenlandse ondernemingen hebben hier personeel in dienst – en andersom. Werknemers die wonen in Nederland of in het buitenland. Geldt dan het Nederlandse recht of niet? Wat is de 30% regeling voor expats? Waarvoor kunt u bij de Nederlandse rechter terecht? Het team Arbeid van Marree + Dijxhoorn heeft de antwoorden.

Gelijke behandeling

Vindt een werknemer dat hij anders wordt behandeld? Bijvoorbeeld vanwege geslacht, leeftijd of etnische afkomst? Of omdat er sprake is van een handicap of ziekte? Het team Arbeid beschikt over de alle kennis om u te kunnen adviseren en bij te staan in een procedure bij de rechtbank of het College voor de Rechten van de Mens.

Werknemers & zelfstandigen

Heeft u als werkgever, Raad van Toezicht of Raad van Commissarissen een (dreigend) conflict met uw werknemer, bestuurder, directeur, of manager? Wij helpen u de juiste strategische keuzes te maken. Ook als werknemer, bestuurder, directeur of manager kunt u bij ons terecht. Wij helpen u graag in lastige situaties met uw werkgever. Misschien wilt u voor uzelf starten, maar zit het concurrentiebeding in de weg? Welkom bij Marree + Dijxhoorn!