Onderhandelen over ESG-doelstellingen, kan dat?

Duurzaamheid is aan veel bestuurstafels inmiddels één van de belangrijkste agendapunten. In het kader van duurzaamheid wordt door zowel de Europese Unie als de Nederlandse overheid wet- en regelgeving uitgevaardigd. Daarnaast worden richtlijnen gepubliceerd op mondiaal, lokaal én sectoraal niveau. De op duurzaamheid gerichte wet- en regelgeving wordt vaak aangehaald onder de noemer ‘ESG’, of

Lees verder
Niet informeren van de consument over diens herroepingsrecht

Opzien baarde onlangs het Arrest van het Europese Hof van Justitie te Luxemburg van 17 mei 2023, gewezen op prejudiciële vragen van de rechtbank in Essen, Duitsland. Het ging hierbij om het herroepingsrecht van de consument bij het aangaan van overeenkomsten op afstand (bijvoorbeeld online) en met name de verplichting van de aanbiedende ondernemer om

Lees verder
Dirk Engelen nieuwe partner Ondernemingsrecht

Even voorstellen.. Mijn naam is Dirk Engelen. Per 15 juni ben ik gestart als partner Ondernemingsrecht bij Marree + Dijxhoorn Advocaten en Mediators. Ik ben 38 jaar en heb ruim 12,5 jaar ervaring als advocaat in het ondernemingsrecht. Met het worden van partner heb ik een mooie mijlpaal bereikt in mijn carrière. Ik kijk al

Lees verder
Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie

Naar verwachting treedt binnenkort (op 1 juli 2023?) de Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie in werking. Turboliquidatie Turboliquidatie is bedoeld voor vennootschappen die geen actief meer hebben (geen baten meer hebben), maar alleen nog schulden. Bij een turboliquidatie wordt de vennootschap ontbonden zonder dat er een vereffening plaatsvindt. Dit betekent dat er geen vereffenaar wordt aangesteld

Lees verder
Einde virtuele jaarvergadering

Eerder hebben wij u geïnformeerd over de mogelijkheden om een virtuele aandeelhoudersvergadering (“AVA”) te houden, vanwege de genomen Corona maatregelen. Deze virtuele AVA was gebaseerd op de op 17 december 2020 in werking getreden Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid (“Noodwet”). De louter digitale AVA is echter met ingang van 1 februari 2023 vervallen. Het

Lees verder
Vernietigbaarheid Algemene Voorwaarden

Het feit dat een partij algemene voorwaarden van toepassing verklaart betekent niet dat de wederpartij die voorwaarden niet kan aanvechten. Art. 6:233, aanhef en onder b, BW bepaalt dat een beding in algemene voorwaarden vernietigbaar is indien de gebruiker van de algemene voorwaarden aan de wederpartij niet een redelijke mogelijkheid heeft geboden om van de

Lees verder
Auteursrechten, foto’s en geportretteerden: een juridisch bewerkelijke cocktail!

Algemeen wordt aangenomen dat degene die een foto maakt ook de maker is van een oorspronkelijk werk, dat het stempel van de maker draagt. Een dergelijk werk komt in aanmerking voor bescherming van het Auteursrecht. De maker is als auteursrechthebbende als enige bevoegd om te bepalen of, hoe, wanneer en door wie dat werk wordt

Lees verder
Te vaak veronachtzaamd bij fusies/overnames

Intellectueel eigendom bij overnames Bij overnames is het intellectuele eigendom van de over te nemen onderneming een belangrijk onderdeel dat aandacht verdient. Onder het intellectuele eigendom vallen bijvoorbeeld merkenrechten, octrooien, modellenrechten en auteursrechten. Dit intellectuele kapitaal is in veel gevallen het belangrijkste bezit van een onderneming, en vertegenwoordigt een aanzienlijk deel van haar waarde. Het

Lees verder
Bestuurder of feitelijk beleidsbepaler?

Indien sprake is een faillissement van een vennootschap zal de curator onderzoeken of bestuurdersaansprakelijkheid aan de orde is. Het komt dan geregeld voor dat de aangesproken (rechts)persoon betwist bestuurder blijkt te zijn. Uitgaande van een BV is voor de benoeming tot bestuurder een benoemingsbesluit vereist van de algemene vergadering (tenzij de bestuurder bij oprichting van

Lees verder
Virtuele AVA

We hebben u al eerder geïnformeerd over de mogelijkheid om een virtuele aandeelhoudersvergadering (“AVA”) te houden, vanwege de genomen Corona maatregelen. Zie het blog van Judith Anema d.d. 30 maart 2020 en het blog van Latife Tuncer d.d. 27 september 2022. Deze virtuele AVA is gebaseerd op de op 17 december 2020 in werking getreden

Lees verder