Einde virtuele jaarvergadering

Eerder hebben wij u geïnformeerd over de mogelijkheden om een virtuele aandeelhoudersvergadering (“AVA”) te houden, vanwege de genomen Corona maatregelen. Deze virtuele AVA was gebaseerd op de op 17 december 2020 in werking getreden Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid (“Noodwet”). De louter digitale AVA is echter met ingang van 1 februari 2023 vervallen. Het

Lees verder
Vernietigbaarheid Algemene Voorwaarden

Het feit dat een partij algemene voorwaarden van toepassing verklaart betekent niet dat de wederpartij die voorwaarden niet kan aanvechten. Art. 6:233, aanhef en onder b, BW bepaalt dat een beding in algemene voorwaarden vernietigbaar is indien de gebruiker van de algemene voorwaarden aan de wederpartij niet een redelijke mogelijkheid heeft geboden om van de

Lees verder
Auteursrechten, foto’s en geportretteerden: een juridisch bewerkelijke cocktail!

Algemeen wordt aangenomen dat degene die een foto maakt ook de maker is van een oorspronkelijk werk, dat het stempel van de maker draagt. Een dergelijk werk komt in aanmerking voor bescherming van het Auteursrecht. De maker is als auteursrechthebbende als enige bevoegd om te bepalen of, hoe, wanneer en door wie dat werk wordt

Lees verder
Te vaak veronachtzaamd bij fusies/overnames

Intellectueel eigendom bij overnames Bij overnames is het intellectuele eigendom van de over te nemen onderneming een belangrijk onderdeel dat aandacht verdient. Onder het intellectuele eigendom vallen bijvoorbeeld merkenrechten, octrooien, modellenrechten en auteursrechten. Dit intellectuele kapitaal is in veel gevallen het belangrijkste bezit van een onderneming, en vertegenwoordigt een aanzienlijk deel van haar waarde. Het

Lees verder
Financierbaarheid van de overnameprijzen van MKB ondernemingen

Recent onderzoek laat zien dat de gemiddelde overnamesommen voor bedrijven in het MKB tot Q3 2022 blijven stijgen. In de eurozone nam het aantal overnames in het eerst half jaar van 2022 toe. Maar als je kijkt naar de globale cijfers, dan zie je in het eerste half jaar van 2022 al een sterke afname

Lees verder
Personenvennootschappen in een nieuw jasje

De wetgever is al heel lang bezig om de wetgeving met betrekking tot personenvennootschappen te moderniseren. Recent is weer een nieuwe stap gezet. Als de wetsvoorstellen modernisering van personenvennootschappen worden aangenomen, zullen er binnenkort nieuwe regels komen voor de personenvennootschappen (de maatschap, de vennootschap onder firma (vof) en de commanditaire vennootschap (cv)). Volgens de toelichting

Lees verder
Meer vrijstelling voor afspraken over online-verkoop

Op 1 juni 2022 treden de deels vernieuwde regels van de “Groepsvrijstellingsverordening Verticale Overeenkomsten” in werking. De regels van deze verordening bepalen in hoeverre contractuele afspraken in toeleverings- of distributieovereenkomsten vanuit het oogpunt van vrijheid van mededinging toelaatbaar zijn. De vernieuwde regels, die per 1 juni 2022 gaan gelden, zien mede op een distributielandschap, dat

Lees verder
MenD ontvangt Alliuris advocaten van over de hele wereld!

Van 9 tot en met 12 juni 2022 vindt het Alliuris congres in Nederland plaats welke dit jaar door MenD georganiseerd wordt. Nadat we als gevolg van COVID-19 sinds het najaar van 2019 geen fysieke bijeenkomsten meer hebben gehad zullen in juni in Amsterdam tientallen advocaten van Alliuris elkaar eindelijk weer in levende lijve ontmoeten.

Lees verder
(Turbo)liquidatie van een onderneming

Na twee roerige coronajaren, is er weer tijd en ruimte om ondernemingsstructuren door te lichten en overbodige (lege) vennootschappen op te heffen. Het enkel uitschrijven van een Besloten Vennootschap (”BV”) bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel is daarbij niet voldoende. Om de bedrijfsactiviteiten van de BV te beëindigen moeten er een aantal stappen

Lees verder
De waarde van een gespecialiseerde overnameadviseur

Afgelopen jaar was het topdrukte in de fusie en overnamepraktijk van Marree en Dijxhoorn Advocaten. We hebben een record aantal deals mogen begeleiden. En ook de totale waarde van de deals waarin wij hebben geadviseerd is nooit eerder zo hoog geweest. Team ondernemingsrecht heeft zowel voor kopers als voor verkopers opgetreden. In samenwerking met verschillende

Lees verder