Welke spelregels gelden bij mediation?

Alle MfN-registemediators zijn verplicht om voorafgaand aan de mediation een mediationovereenkomst te sluiten. In deze overeenkomst staan een aantal belangrijke spelregels die van cruciaal belang zijn in het mediationproces. De rol van de mediator De mediator is onpartijdig en onafhankelijk. Een advocaat die ook mediator is kan bijvoorbeeld niet voor een cliënt van een kantoorgenoot

Lees verder
De keuze van de mediator

Indien er bij een arbeidsconflict voor mediation wordt gekozen, leidt het kiezen van de mediator regelmatig tot problemen. Partijen moeten samen een mediator kiezen maar vaak laat de werkgever de werknemer een mediator kiezen uit een lijst van een paar namen die de werkgever aanlevert. Ook de werknemer zelf kan een mediator voorstellen. Onafhankelijkheid Als

Lees verder
Kan een werknemer mediation weigeren?

Regelmatig krijg ik, zowel in mijn rol van mediator als advocaat, de vraag of een werknemer mediation mag weigeren. Ja, een werknemer mag mediation weigeren. Een van de uitgangspunten van mediation is namelijk dat mediation vrijwillig is. Pas op het moment dat beide partijen zich willen inspannen om de gerezen kwestie op te lossen, heeft

Lees verder
Opheffing geheimhoudingsplicht mediation door de rechter

Kan de geheimhoudingsplicht die in mediation geldt, worden opgeheven door de rechter? In de zaak waar deze vraag voorlag was sprake van een mediation tussen werkgever en werknemer. Na een incident op de werkvloer had werknemer zich ziek gemeld en diende het vertrouwen te worden hersteld. Helaas is de mediation zonder resultaat beëindigd. De werknemer

Lees verder
Geldt de geheimhoudingsplicht in mediation ook ten opzichte van een rechter en in alle situaties?

Mediationovereenkomst Door het ondertekenen van de mediationovereenkomst verplichten partijen zich om – kort gezegd – alles wat er tijdens de mediation is besproken en en aan informatie is gedeeld, vertrouwelijk te houden. Deze informatie mag dus ook niet met een rechter worden gedeeld tijdens een procedure. Dit volgt ook uitdrukkelijk uit artikel 7.1 van het

Lees verder