Vastgoedrecht

Elke onderneming krijgt te maken met bedrijfsvastgoed. Al jaren staat het team Vastgoed bouwbedrijven, aannemers, projectontwikkelaars, vastgoedeigenaren, woningstichtingen en woningcoöperaties, instellingen en beleggers bij. Met huren en verhuren, kopen en verkopen, bouwen en verbouwen en renovatie en ontwikkelen. Ook als u niet actief bent in de vastgoedbranche. Ons team Vastgoed is uw partner voor advies en onderhandelingen rond bedrijfsvastgoed. Deze specialisten zijn thuis in milieu- en bouwvoorschriften, bestemmingsplannen en burenkwesties. En ze weten raad met andere partijen. Zoals banken, aannemers en overheden.

Huur en koop

Vaker dan verwacht krijgt u als ondernemer te maken met het huurrecht. Door nieuwe rechtspraak en politieke besluitvorming blijft dat rechtsgebied steeds in beweging. De vastgoedadvocaten van Marree + Dijxhoorn zijn er helemaal in gespecialiseerd. Zij weten dus alles van huurcontracten op bedrijfsmatig niveau, woningen en grond.

Iedere ondernemer krijgt ermee te maken

Zowel de internationale onderneming als de kruidenier op de hoek. Dat maakt het huurrecht zo interessant en weerbarstig. Ondernemers stellen ons vragen over huurovereenkomsten, overdracht van huurovereenkomsten, huurprijzen, servicekosten, huurrechten, splitsing van hurende vennootschappen, onderhoud en renovatie. Iedereen weet dat er veel regels gelden. En voor woonruimte gelden weer andere regels dan voor bedrijfsruimte.

Bouw & projectontwikkeling

Laat het team Vastgoedrecht van Marree + Dijxhoorn u vanaf het begin af aan begeleiden met de juridische kant van bouwprojecten, projectontwikkeling, aanneming en aanbesteding van werken. Zo nodig procederen wij voor de rechtbank en de Raad van Arbitrage voor de Bouw.

Vergunningen

Onze vastgoedspecialisten ondersteunen u adequaat bij alle perikelen rondom bouw- en omgevingsvergunningen voor gebouwen en hun omgeving. Van terras tot lichtmast. Van belasting tot ontheffing. Wanneer is het bouwwerk vergunningsplichtig? Welke stappen kunt u ondernemen als er geen vergunning wordt afgegeven of geweigerd? En wat als u een dwangsom of bestuursdwang opgelegd krijgt? Wij staan u graag bij.