Dringend eigen gebruik huur bedrijfsruimte

Heel recent, namelijk op 30 augustus 2023 heeft het gerechtshof Amsterdam een uitspraak gedaan over dringend eigen gebruik bij het huren van bedrijfsruimte. Wat was hier het geval? Een woningcorporatie verhuurde sinds 1 april 1992 een bedrijfsruimte voor een periode van twee keer vijf jaar, waarna de huurovereenkomst voor onbepaalde tijd werd voortgezet. De bestemming

Lees verder
Porthos krijgt groen licht!

Woensdag heeft de Raad van State besloten dat het grote Porthos-project door mag gaan. Dit project, dat ziet op de CO2 -transport en -opslag (CCS) in lege gasvelden onder de Noordzee, heeft volgens de Raad van State geen significante negatieve gevolgen voor omliggende Natura-2000 gebieden. Aanleiding voor deze zaak was het beroep van Mobilisation for

Lees verder
Nieuwe wetgeving huurrecht woonruimte op komst!

Het zal u niet zijn ontgaan dat de woningmarkt al vele jaren in een lastig parket verkeert. Te weinig koop- en huurwoningen, te hoge koop- en huurprijzen. Een door allerlei oorzaken stagnerende bouw. Naast een groeiende woningbehoefte voor inwoners van Nederland ook de zorg voor het huisvesten van arbeidsmigranten en vluchtelingen. Daar moet in ieder

Lees verder
Tijdelijke bewoning van bijgebouwen achter woningen

In de gemeente Beverwijk deed zich de situatie voor dat er op een perceel één woning stond met daarachter twee bijgebouwen. Voor één van de bijgebouwen is in het verleden een omgevingsvergunning verleend voor het bouwen van een garage/berging. Het andere bijgebouw is zonder vergunning gerealiseerd. Vervolgens zijn in de bijgebouwen in totaal vier woningen

Lees verder
Waarschuwingsplicht aannemer

Hoe ver gaat de waarschuwingsplicht van de aannemer? art. 7:754 BW Oftewel, wat mag je van een aannemer verwachten als hij voor jou een bepaald bouwwerk realiseert. Artikel 7:754 BW bepaalt dat de aannemer bij het aangaan of uitvoeren van de overeenkomst verplicht is de opdrachtgever te waarschuwen voor onjuistheden in de opdracht voor zover

Lees verder
Aansprakelijkheid van de aannemer onder de Wkb

Naar aanleiding van de eerdere blog van mijn collega Stan de Kanter over de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb), ga ik in deze blog specifiek in op de aansprakelijkheid van de aannemer onder de Wkb. Huidig recht In de huidige situatie is de aannemer op grond van artikel 7:758 lid 3 BW ontslagen van

Lees verder
Winkelhuur; termijnen en opzegging

In de huidige tijd wordt het verhuren van woonruimte door veel overheidsingrijpen ingewikkelder en minder aantrekkelijk. Goed om weer eens een blik te werpen op zakelijke verhuur. Dan heb ik het over het verhuren van bedrijfsruimte aan een partij, die de ruimte bijvoorbeeld gebruikt als kantoor of als een winkel. Inderdaad kan dat nog steeds

Lees verder
Scootmobielen in gemeenschappelijke verkeersruimten; een gevaar of niet?

In steeds meer flat- en woongebouwen worden speciale voorzieningen aangebracht in en om het huis om zo de bewoners steeds meer comfort te bieden. Één van die voorzieningen is het creëren van een ruimte voor scootmobielen, ook wel stallings-/oplaadplaatsen. Toch zijn deze stallingsplaatsen vaak niet geliefd bij de gemeente, omdat de woongebouwen zich vaak niet

Lees verder
Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

Deze blog bevat een korte update van de status van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen, de Wkb. De Wkb moet in werking treden direct met de Omgevingswet, althans dat is nog steeds de bedoeling. In de Wkb moet straks een private kwaliteitsborger beoordelen of een bouwwerk uit gevolgklasse 1 aan de technische en bouwkundige

Lees verder
Tijdelijke huurovereenkomst winkelruimte, kan dat?

Momenteel wordt het verhuren van woningen steeds minder aantrekkelijk. Het verhuren van winkelruimte kan een interessante optie zijn. Ook de winkelhuurder geniet huurbescherming. Het belangrijkste punt is dan dat er vaste termijnen gelden (vaak 5+5 of 10 jaar), maar vooral ook dat zo’n huurovereenkomst moeilijk op te zeggen is door de verhuurder. Er gelden wettelijke

Lees verder