Meedenkend + Doortastend

Geen enkele ondernemer zit te wachten op juridische problemen. Wij gaan conflicten niet uit de weg, maar voorkómen ze liever. Hoe? Door zaken meteen goed te regelen. Door heldere contracten op te stellen. En door extra aandacht te besteden aan belangrijke details.

Omdat wij goed zijn in ons vak, kunnen we u helpen om uit te blinken in úw business. Wij hebben hart voor ondernemers en we geloven in duurzame partnerships. Daarbij denken we liever in oplossingen dan in belemmeringen. En we blijven altijd nieuwsgierig.

+ Onderneming

Dit team helpt u bij de (her)inrichting van uw onderneming, bedrijfsopvolging, fusies & overnames, contracten, advies en procederen op het gebied van aandeelhoudersgeschillen, aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen, insolventie, internationale handel, privacy en (financiële, distributie, agentuur en/of franchise) geschillen. Hier vindt u ook onze specialisten op het terrein van auteursrecht, merken, modellen, knowhow, databanken, handelsnamen & octrooien. Internationale organisaties kunnen hier terecht met grensoverschrijdende juridische vragen.

Meer informatie

+ Mediation

Dit team is er om problemen voor u op te lossen. Vindt u het lastig om in gesprek te gaan met een werknemer, aandeelhouder, de ondernemingsraad, of met uw werkgever? Of heeft u een zakelijk geschil over een contract? Heeft u behoefte aan een deskundige en onafhankelijke gespreksbegeleider? Wilt u snel tot een oplossing komen, de kosten beperkt houden en is behoud van de relatie belangrijk voor u? 

Meer informatie

+ Arbeid

Deze specialisten helpen u met het up-to-date houden van uw arbeidsvoorwaarden, kwesties met medewerkers, verzuim en re-integratie. Ook zijn ze uw strategische partners in trajecten rond de ondernemingsraad, reorganisaties en fusies & overnames.

Meer informatie

+ Vastgoed

Hier vindt u onze specialisten in bedrijfsvastgoed: huur & verhuur, koop & verkoop, bouw en (ver)nieuwbouw, (project)ontwikkeling & renovatie en (ruimtelijk) omgevingsrecht.

Meer informatie

Publicaties

Schriftelijkheidsvereiste bij verkoop van een kavel?

Er wordt veel geprocedeerd over de vraag of de verkoop van een woning nu wel of niet schriftelijk moet worden vastgelegd in bijvoorbeeld een standaard-koopovereenkomst, die dan weer door beide partijen moet zijn ondertekend. Maar geldt dit ook bij projectontwikkeling waarbij de verkoper alleen een (kale) bouwkavel verkoopt en de

Lees verder
Zijn afspraken in mediation bindend?

U zit in een mediationtraject. Gezamenlijk is besloten dat de arbeidsovereenkomst zal worden beëindigd. Er worden onderhandelingen gevoerd. Helaas lukt het niet om overeenstemming te bereiken. De mediation wordt beëindigd. Kunt u de ander houden aan de afspraak om uit elkaar te gaan? Ervan uitgaande dat u een MfN-gecertificeerde mediator

Lees verder
Permanente bewoning op recreatieparken

Onlangs omschreef ik al het veel voorkomend probleem in het omgevingsrecht, namelijk de permanente bewoning van recreatiewoningen. In Nederland hebben veel gemeenten te maken met een uitdaging met betrekking tot recreatiewoningen die permanent bewoond worden. Deze kwestie is complex, omdat er enerzijds veel vraag is naar een woning in deze

Lees verder
Meer publicaties
Op de hoogte blijven van al onze actuele publicaties? Abonneer nu op onze nieuwsbrief!