Social media screenen van sollicitanten, mag dat?

Even het Instagram account van de nieuwe sollicitant checken, of op Facebook speuren wat die ene kandidaat eigenlijk doet in zijn vrije weekend. Uit onderzoek van Tilburg University en Rendement Uitgeverij blijkt dat 25% van de bedrijven de social media profielen van sollicitanten screent. Toch is dat in veel gevallen niet toegestaan. Het werkt namelijk

Lees verder
Vergoeding verlies privégebruik leaseauto na inname?

Regelmatig wordt de vraag gesteld of de ter beschikking gestelde leaseauto mag worden ingenomen bij langdurige afwezigheid van de werknemer, bijvoorbeeld vanwege arbeidsongeschiktheid. Als de werknemer de auto ook privé mag gebruiken en daarvoor een bijtelling betaalt, is het de vraag of hiervoor een compensatie verschuldigd is. Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft op 24 augustus 2023

Lees verder
Belastingdienst trekt modelovereenkomst in

Het is al een aantal maanden geleden dat de Hoge Raad uitspraak deed in de zaak Deliveroo. Inmiddels zijn er al veel publicaties verschenen over deze uitspraak en de gevolgen daarvan. Ik verwijs bijvoorbeeld naar de bijdrage van mijn collega Nadine van der Valk: “De Hoge Raad heeft gesproken: werknemers of zelfstandigen?”.  Maar niet alleen

Lees verder
Welke arbeidsvoorwaarden gelden voor uitzendkrachten?

Recent heeft de (demissionaire) minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aangekondigd in haar kamerbrieven en middels het wetsvoorstel ‘meer zekerheid voor flexwerkers’ maatregelen te willen nemen die mede tot doel hebben de inzet van de uitzendkrachten te verminderen. De afgelopen maanden is ook gebleken dat veel werkgevers de krapte op de arbeidsmarkt (gedeeltelijk) oplossen door

Lees verder
Handreiking opvolging meldingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag

Op 17 mei 2023 is de ‘Handreiking opvolging meldingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag‘ gepubliceerd (de ‘Handreiking’). De Handreiking beschrijft het gehele proces van het oppakken van een melding en alle stappen die daarop volgen, waaronder de verschillende interventies en, indien passend en gewenst, het uitvoeren van onderzoek. In de Handreiking staat een aantal fases beschreven.

Lees verder
Deliveroo gezichtspunten in de lagere rechtspraak

In onze laatst verstuurde nieuwsbrief heb ik u meegenomen in één van de meest besproken uitspraken van de Hoge Raad dit jaar, namelijk de ‘Deliveroo uitspraak‘. De Hoge Raad heeft hierin onder andere het belang van het ondernemerschap benadrukt en als een van de gezichtspunten meegewogen of het werk dat wordt verricht ‘organisatorisch is ingebed’

Lees verder
Ontslag zieke werknemer bij schending re-integratieverplichtingen: een checklist!

Mag je een zieke werknemer ontslaan als die zich niet houdt aan zijn re-integratieverplichtingen? Ernstig verwijtbaar handelen Uit de wetsgeschiedenis volgt dat van verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer volgens artikel 7:669 lid 3 sub e BW sprake kan zijn als dit handelen of nalaten zodanig ernstig is dat van de werkgever in redelijkheid

Lees verder
Voorstel voor wetswijzigingen in het arbeidsrecht

Op 3 april jl. is duidelijk geworden welke wetswijzigingen beoogd zijn. De belangrijkste wijzigingen luiden als volgt. 1. Verplichte AOV voor zzp’ers Er komt een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp’ers. Er geldt een wachttijd van een jaar. De kring van verzekerden zijn IB-ondernemers (DGA (nog) niet). Elke zelfstandige verzekert zich standaard voor een uitkering van 70%

Lees verder
Hoe ver reikt de herplaatsingsplicht voor een werkgever?

Voordat je als werkgever aan een redelijke grond toekomt voor ontslag, moet je onderzoeken of de werknemer herplaatst kan worden in een andere passende functie, al dan niet na scholing. Bij het invullen van de herplaatsingsplicht gaat het om hetgeen in de gegeven omstandigheden in redelijkheid van de werkgever kan worden gevergd. Wat betekent dit

Lees verder
Teammediation: als de samenwerking in een team niet goed loopt

Spanningen of irritaties tussen collega’s, in het team of op de afdeling komen zeker in deze tijden met personeelskrapte en oplopende werkdruk, vaak voor. Collega’s die over elkaar praten maar niet meer met elkaar. Het is belangrijk dat de onderlinge relaties goed zijn. Als dat niet zo is dan gaat dat ten koste van het

Lees verder