U + ondernemingsrecht

Dit team helpt u bij de inrichting van uw onderneming, bedrijfsopvolging, fusies & overnames, contracten, internationale handel, geschillen en privacy. Hier vindt u ook onze specialisten op het terrein van financieringen, auteursrecht, merken, design, databanken, handelsnamen & octrooien.

Uw onderneming (her)inrichten

Ondernemingen groeien. Het management groeit mee. Investeerders komen en gaan, net als aandeelhouders. U onderneemt. Marree + Dijxhoorn zorgt voor goede afspraken en legt ze vast. In duidelijke contracten, reglementen, overeenkomsten en geschillenregelingen.

Fusies, overnames, bedrijfsopvolging

U koopt of verkoopt uw bedrijf. U draagt over aan de volgende generatie of gaat een intensieve samenwerking aan. In Nederland of daarbuiten. Marree + Dijxhoorn begeleidt de transactie en stelt alle documenten op. Hoe groot of klein uw deal ook is, dit team heeft de ervaring in huis.
Voor een impressie van een aantal van de door ons begeleide deals
klik hier

Geschillen overnames in en rond uw onderneming

Soms lopen belangen uiteen. Zo groeien geschillen. Tussen onderneming en aandeelhouders, bestuurders, leveranciers, klanten, personeel, vakbonden. Ontstaat er een impasse, dan helpen de specialisten van Marree + Dijxhoorn om de zaak weer vlot te trekken. Als het moet, stappen we naar de rechter. We hebben ruime ervaring met procedures bij de Ondernemingskamer.

Financieel recht, insolventie, faillissementen

Heeft u een vraag over financiële regelgeving. Twijfelt u aan het handelen van een financiële instelling, bank, verzekeraar, vermogensbeheerder of trustkantoor? Dreigt er een geschil over een renteswap, obligatie, hypotheek, pandrecht of ander financieel instrument? Wordt u geconfronteerd met een dreigend faillissement, bestuurdersaansprakelijkheid na faillissement of een eigendomsvoorbehoud? Of wenst u een waterdichte financieringsovereenkomst, beoordeling van een kredietovereenkomst, borg- of garantstelling? Ons team van specialisten adviseren u graag. In heldere taal.

Privacy, AVG (GDPR) kwesties

Ondernemingen en instellingen uit diverse branches laten zich door onze privacy specialisten adviseren over privacyvraagstukken. Hoe zit het met cameratoezicht? Welke persoonsgegevens mag u verwerken of delen? Moet u daarvoor een verwerkersovereenkomst sluiten? Bent u een verwerker? Hoe handelt u bij een datalek? Voldoet uw privacy policy? Onze specialisten helpen u graag geschillen te voorkomen.

Intellectueel eigendom

Een goed uitgewerkt idee is mogelijk goud waard. Maar hoe exploiteert en beschermt u dat idee? En wanneer bent u rechthebbende en waarvan? Onze specialisten hebben ruime ervaring op het gebied van het intellectueel eigendom & ICT en maken u graag wegwijs. Bijvoorbeeld bij vraagstukken over de exploitatie van en inbreuk op auteursrecht, modellen, merken, octrooien, handelsnamen, portretten, databanken, knowhow en domeinnamen. Denk bijvoorbeeld aan een franchisegever die licenties wil verstrekken op zijn formule en aan licenties voor (maatwerk)software. Of aan een inbreuk op een uitvinding, ontwerp of merk.

ICT

Of u nu een webwinkel laat ontwikkelen of complexe administratiesoftware, de continuïteit van uw ondernemingsrecht is van levensbelang. Onze ICT-recht specialisten maken u graag wegwijs in de complexe wereld van het ICT-recht. Zij kunnen putten uit de kennis en ervaring uit de IT, het contractenrecht, consumentenrecht, privacy en intellectueel eigendomsrecht.

Grensoverschrijdende transacties, distributie- en agentuurovereenkomsten

Grensoverschrijdende projecten en transacties worden steeds belangrijker voor Nederlandse ondernemers. Dus ook voor Marree + Dijxhoorn. Daarnaast hebben we veel ervaring met het bijstaan van buitenlandse ondernemingen in Nederland. Dankzij onze internationale netwerken.
Ook adviseert Marree + Dijxhoorn over agentuur, distributie en franchise(formules).

Internationale aspecten van contracten

In de internationale praktijk gaat het vaak om overeenkomsten die niet naar behoren worden nagekomen. Ons werk varieert van eenvoudige incassoprocedures tot ingewikkelde geschillen over garanties. Vaak speelt de vraag welk recht van toepassing is. Of welke rechter bevoegd is om te oordelen.

Grensoverschrijdende participaties

Internationale handel gaat soms verder. Ondernemingen nemen belangen in buitenlandse bedrijven of zetten buitenlandse dochterondernemingen op. Buitenlandse ondernemingen doen hetzelfde in Nederland. Samen met het team Ondernemingsrecht van Marree + Dijxhoorn kunnen we hierin veel voor u betekenen.