De keuze van de mediator

Indien er bij een arbeidsconflict voor mediation wordt gekozen, leidt het kiezen van de mediator regelmatig tot problemen. Partijen moeten samen een mediator kiezen maar vaak laat de werkgever de werknemer een mediator kiezen uit een lijst van een paar namen die de werkgever aanlevert. Ook de werknemer zelf kan een mediator voorstellen.

Onafhankelijkheid

Als er sprake is van een conflict met veel wantrouwen over en weer, zijn partijen niet snel bereid meteen in te stemmen met de door de andere partij voorgestelde mediators. Dat wantrouwen werkt dan door in de selectie van de mediator en dat is niet nodig. Als er een MfN-registermediator wordt gekozen, dan mogen partijen erop vertrouwen dat die mediator voldoet aan de normen die het MfN (Mediatorsfederatie Nederland) stelt met betrekking vakbekwaamheid, onafhankelijkheid, onpartijdigheid en integriteit. Een mediator moet ook neutraal zijn en dus geen belang hebben bij de uitkomst van de mediation. Partijen mogen verwachten dat de mediator in staat zal zijn om hun vertrouwen te winnen en hen adequaat te begeleiden bij het vinden van een oplossing.

Twijfels

Indien er tijdens de mediation bij één van de partijen twijfels rijzen over de neutraliteit van de mediator, dan kunnen partijen op grond van de door partijen getekende mediationovereenkomst de mediation op elk moment beëindigen. Mediation is namelijk vrijwillig. Niemand kan worden verplicht om in te stemmen met mediation. Daarnaast vallen alle MfN-registermediators onder het klacht- en onafhankelijk tuchtrecht voor mediators. Een belangrijke waarborg voor gebruikers van mediation.

Vrijblijvende kennismaking

Als er dus door een partij mediators worden voorgesteld die MfN geregistreerd zijn, dan is het altijd een goed idee om eens met de mediator te bellen voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Wanneer zo’n kennismaking goed verloopt, is er geen reden om niet in te stemmen met de selectie van de mediator. Het is jammer als de strijd tussen partijen zich ook nog vertaalt in de keuze van de mediator. Dat is echt niet nodig als het om MfN-registermediator gaat.

Bezoekt u voor meer informatie ook eens de website van Mediatorsfederatie Nederland.

Meer weten of de keuze van een mediator of over mediation in het algemeen? Bel of mail mij gerust!

Lees ook onze voorgaande mediation blogs, zoals bijvoorbeeld:

Kan een werknemer mediation weigeren?

Opheffing geheimhoudingsplicht mediation door de rechter

Teammediation: als de samenwerking in een team niet goed loopt

 

Tally Opbroek

Partner | Advocaat | MfN-registermediator | Team Arbeid


T +31 (0)6 2030 4860 t.opbroek@mend.nl