Zijn afspraken in mediation bindend?

U zit in een mediationtraject. Gezamenlijk is besloten dat de arbeidsovereenkomst zal worden beëindigd. Er worden onderhandelingen gevoerd. Helaas lukt het niet om overeenstemming te bereiken. De mediation wordt beëindigd. Kunt u de ander houden aan de afspraak om uit elkaar te gaan?

Ervan uitgaande dat u een MfN-gecertificeerde mediator heeft ingeschakeld, is het MfN-reglement op de mediation van toepassing. In dit reglement is bepaald dat partijen niet zijn gebonden aan de stellingen en voorstellen die zij of de mediator tijdens de mediation hebben ingenomen of gedaan. Tussentijdse afspraken zijn alleen bindend als het bindende karakter daarvan uitdrukkelijk is vastgelegd in een getekende overeenkomst.

Het doel van mediation is een oplossing te bereiken waar partijen allebei achter staan. Doordat de vertrouwelijkheid geborgd is, kunnen partijen diverse oplossingen verkennen. In dit geval is een beëindiging van de arbeidsovereenkomst één van die mogelijke oplossingen die is verkend.

Zolang beide partijen hun handtekening niet hebben gezet, is er geen bindende afspraak tot stand gekomen en zijn partijen vrij een ander standpunt in te nemen. U kunt zich dus niet beroepen op hetgeen is gezegd in mediation. Mochten partijen bepaalde afspraken in mediation (zoals het besluit uit elkaar te gaan) als bindend beschouwen, dan dienen deze afspraken dus vastgelegd en ondertekend te worden.

Vragen over afspraken in mediation of interesse in wat onze mediators voor u kunnen betekenen? Bel of mail gerust. Wij denken graag met u mee!

Lees ook onze voorgaande blogs over mediation, waaronder:

Welke spelregels gelden bij mediation? 

Kan een werknemer mediation weigeren? 

De keuze van een mediator 

Ariënne Inden

Partner | Advocaat | MfN-registermediator | Team Arbeid


T +31 (0)6 1215 7059 a.inden@mend.nl