Welke spelregels gelden bij mediation?

Alle MfN-registemediators zijn verplicht om voorafgaand aan de mediation een mediationovereenkomst te sluiten. In deze overeenkomst staan een aantal belangrijke spelregels die van cruciaal belang zijn in het mediationproces.

De rol van de mediator

De mediator is onpartijdig en onafhankelijk. Een advocaat die ook mediator is kan bijvoorbeeld niet voor een cliënt van een kantoorgenoot als mediator optreden. Daarnaast is de mediator neutraal. De mediator heeft geen belang bij de uitkomst van de mediation.

Vrijwilligheid

Mediation is vrijwillig. Niemand kan worden gedwongen om in mediation te gaan. Dat betekent ook dat de mediation op elk moment kan worden gestopt. Ook de mediator kan de mediation beëindigen. Er moet namelijk voldoende commitment zijn om tot een oplossing te komen. Mediation is dus vrijwillig maar niet vrijblijvend.

Geheimhouding

Alle deelnemers dienen voor geheimhouding te tekenen. Vertrouwelijkheid is essentieel in mediation. Iedereen moet vrijuit kunnen praten. Derden mogen pas worden ingelicht over de inhoud van het mediationproces als zij voor geheimhouding hebben getekend. De geheimhouding duurt voort tot na de mediation.

Vertrouwelijkheid

Alle informatie die tijdens de mediation beschikbaar komt en niet al buiten die mediation beschikbaar is of is gekomen, blijft vertrouwelijk en kan niet in een latere procedure bij een rechter worden gebruikt.

Inspanningsverplichting

De deelnemers dienen zich in te spannen om tot een oplossing te komen. Er is dus geen resultaatsverplichting. De mediator adviseert de deelnemers niet maar begeleidt het mediationproces.

Bindende afspraken bij ondertekening

Afspraken zijn pas bindend zodra de deelnemers een overeenkomst hebben getekend.

Geen acties die de mediation onder druk zetten

Lopende procedures worden gestaakt voor ten minste de duur van de mediation en tijdens de mediation worden geen nieuwe procedures gestart. De deelnemers moeten zich onthouden van gedragingen die de mediation bemoeilijken of belemmeren.

Afspraken over de kosten

In de mediationovereenkomst moeten afspraken worden gemaakt over de kosten en wie die kosten draagt. Het kan zijn dat de kosten in een bepaalde verhouding worden gedragen.

Deze spelregels zijn van cruciaal belang. Wilt u meer weten over mediation of zoekt u een mediator? Bel of mail gerust. Wij denken graag met u mee!

Lees ook onze voorgaande blogs over mediation, zoals bijvoorbeeld;

 

Tally Opbroek

Partner | Advocaat | MfN-registermediator | Team Arbeid


T +31 (0)6 2030 4860 t.opbroek@mend.nl