Rechtbank Den Haag toch niet exclusief bevoegd in kort gedingen over Gemeenschapsmodel (en Uniemerk)

Het Hof van Justitie EU heeft onlangs – vereenvoudigd verwoord – geoordeeld dat ook andere rechtbanken dan de Rechtbank Den Haag in kort geding bevoegd zijn om te oordelen over inbreuken op Gemeenschapsmodellen (en daarmee indirect ook over Uniemerken).[1] Rechtbanken twijfelden daarover, omdat de wet – tot op zekere hoogte – bepaalt dat de Rechtbank Den Haag exclusief bevoegd is op dat gebied.[2] Aldus een uitgelezen kans voor de Hoge Raad om hierover vragen te stellen aan het Hof van Justitie EU. Deze uitspraak is van belang als u wilt optreden tegen onbevoegd gebruik van uw Gemeenschapsmodel of Uniemerk in

Lees verder
Transitievergoeding betalen na langdurige arbeidsongeschiktheid?

Ben je verplicht om na langdurige arbeidsongeschiktheid (104 weken) de arbeidsovereenkomst te beëindigen en een transitievergoeding te betalen? Ja! Hoge Raad 8 november 2019: op grond van goed werkgeverschap moet werkgever op verzoek van werknemer een slapend dienstverband eindigen. De transitievergoeding is echter wel beperkt tot transitievergoeding berekend per einde wachttijd. Uitzondering mogelijk? Ja, als werkgever een gerechtvaardigd belang heeft bij de instandhouding. Bijvoorbeeld i.v.m. reële re-integratiemogelijkheden. Als werknemer op het moment van het voorstel bijna de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt is dat echter geen reden om niet te beëindigen. Leidt de voorfinanciering tot aantoonbare ernstige financiële problemen, dat kan

Lees verder
Toestemming vereist voor niet-noodzakelijke cookies. Heeft u toestemming?

Een al ingevuld selectievakje (opt-out) kwalificeert niet als toestemming. Dat is het oordeel van het Hof van Justitie naar aanleiding van een prejudiciële vraag van het Duitse Bundesgerichtshof over het plaatsen van niet-noodzakelijke cookies (zaak C-673/17). Kennelijk werd daarover getwijfeld. Dit oordeel komt echter niet als een verrassing. Zo is al in 2013 in een gezamenlijk working document (WP 208) van de Europese privacy toezichthouders het volgende opgenomen: The process by which users could signify their consent for cookies would be through a positive action or other active behaviour, provided they have been fully informed of what that action represents.

Lees verder
Juridische begeleiding MenD bij overname aandelen KTBA door Mérieux NutriSciences

MenD heeft namens verkoper de overname van de aandelen in KTBA door Mérieux NutriSciences juridisch begeleid. KTBA, actief in Nederland en België, is marktleider op het gebied van business en quality assurance voor de voedsel en retail industrie en heeft meer dan 200 medewerkers. Mérieux NutriSciences biedt een breed scala aan consultancy en analyse diensten op het gebied van voedselveiligheid en kwaliteit en heeft vestigingen in meer dan 20 landen over de hele wereld. Deze transactie past in de ambitieuze strategie van beide bedrijven. MenD heeft onder meer de koopovereenkomst en bijbehorende transactiedocumentatie opgesteld en uitonderhandeld. Van het M&A-team van

Lees verder
Afwijzende verklaring van de nieuwe Auteursrechtrichtlijn

Deze week schreven wij dat de tekst van de nieuwe Auteursrechtrichtlijn is vastgesteld, maar nog wel de instemming van het Europees Parlement behoeft. Zojuist is een gezamenlijk afwijzende verklaring van Nederland, Luxemburg, Polen, Italië en Finland +Declaration+NL+ea+on+Copyright+DSM.pdf”>gepubliceerd. Dat de voorgestelde richtlijn de (on)nodige open/vage normen kent wisten we al. De Lidstaten bevestigen dit en concluderen tot afwijzing. We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen. Statement of the Netherlands, Luxembourg, Poland, Italy and Finland to point 39 of the CRP I agenda of 20 February 2019 regarding the DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on copyright

Lees verder
Tekst nieuwe Auteursrechtrichtlijn aangenomen

Eerder schreven wij er al over en nu is het zover. De tekst van een nieuwe Europese Auteursrechtrichtlijn staat vast. Wat nu rest is de stemming om de richtlijn aan te nemen als Europese Wetgeving. De vraag is echter of dat de voorgestelde richtlijn ook wetgeving wordt. Er zijn in ieder geval behoorlijk wat initiatieven om een positieve stemming tegen te gaan. Tegenstanders vrezen nog steeds voor censuur vanwege wat zij noemen een uploadfilter (zie art. 13). De huidige tekst kent behoorlijk wat open/vage normen en is voer voor juristen. Voor de internetplatformen, betekent dit artikel vermoedelijk werk aan de

Lees verder
Conflictmanagement in faillissementen

Vorige week is het Insolad Jaarboek 2019 uitgekomen. Edward Dijxhoorn, oud-curator, advocaat en MfN mediator bij Marree & Dijxhoorn, viel de eer te beurt daar een hoofdstuk van te mogen schrijven. Een faillissement is een vat vol tegenstrijdige belangen. Een strijd om de verdeling van het tekort. De curator speelt daarin een cruciale rol. Hij wordt door de rechtbank aangesteld om namens het collectief van schuldeisers het proces in goede banen te leiden, de activa te verkopen en de opbrengst eerlijk te verdelen. Een tegenstrijdig belang is nog geen conflict. Er is sprake van een conflict indien ten minste een

Lees verder
Onderzoeksplicht Kredietverstrekker

Op 14 december 2018 wees de Hoge Raad een arrest over de onderzoeksplicht van kredietverstrekkers (1). De Hoge Raad volgt in dit arrest de meer dan lezenswaardige conclusie van Advocaat-Generaal M.H. Wissink (2). Het arrest geeft antwoord op een aantal vragen uit de rechtspraktijk. Zo is nu duidelijk dat een kredietverlener ook in 2006 zelf al diende te onderzoeken of de kredietnemer in staat is de lasten verbonden aan de hypothecaire geldlening te dragen. Het destijds geldende artikel 51 Wet financiële dienstverlening (Wfd) verplichtte de kredietverlener inlichtingen in te winnen over de inkomens- en vermogenspositie van de consument ten einde

Lees verder
Nieuwe Wet DBA pas in 2021

Door: Maaike Hilhorst, advocaat Arbeidsrecht en privacyrecht, december 2018. Op 26 november 2018 heeft minister Koolmees de Tweede Kamer geïnformeerd over de voortgang van de vervanger van de Wet DBA. De nieuwe wet is uitgesteld en zal op zijn vroegst per 1 januari 2021 in werking treden. De voorstellen uit het regeerakkoord blijven grotendeels in stand. Zelfstandigen die werken tegen een hoog uurtarief (vermoedelijk hoger dan EUR 75,-) in combinatie met een korte duur (korter dan één jaar) en het niet verrichten van reguliere bedrijfsactiviteiten, kunnen gebruik maken van een opt-out voor de loonheffingen en werknemersverzekeringen. Dit biedt extra zekerheid.

Lees verder
Boete Uber van €600.000 voor te laat melden datalek

De Autoriteit persoonsgegevens heeft Uber een boete opgelegd van €600.000 in verband met een te laat gemeld datalek uit 2016. Zo blijkt uit een bericht van de privacy toezichthouder – de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) –  op haar website vandaag. Op 14 november 2016 werd Uber in kennis gesteld van een datalek. Bij dat datalek zijn zeer veel persoonsgegevens gelekt van ruim 57 miljoen gebruikers wereldwijd waarvan 174.000 Nederlanders. De melding aan de toezichthouder vond plaats op 21 november 2017 (ruim een jaar later). De meldplicht voor het datalek valt daarmee binnen de werkingsfeer van de oude privacywet, de Wet bescherming

Lees verder