Nieuwe Wet DBA pas in 2021

Door: Maaike Hilhorst, advocaat Arbeidsrecht en privacyrecht, december 2018.

Op 26 november 2018 heeft minister Koolmees de Tweede Kamer geïnformeerd over de voortgang van de vervanger van de Wet DBA. De nieuwe wet is uitgesteld en zal op zijn vroegst per 1 januari 2021 in werking treden.

De voorstellen uit het regeerakkoord blijven grotendeels in stand. Zelfstandigen die werken tegen een hoog uurtarief (vermoedelijk hoger dan EUR 75,-) in combinatie met een korte duur (korter dan één jaar) en het niet verrichten van reguliere bedrijfsactiviteiten, kunnen gebruik maken van een opt-out voor de loonheffingen en werknemersverzekeringen. Dit biedt extra zekerheid. Blijkt toch sprake van een arbeidsovereenkomst, dan heeft de werkende geen recht op werknemersverzekeringen en geldt een verlicht arbeidsrechtelijk regime.

Voor zelfstandigen die werken tegen een laag uurtarief (vermoedelijk EUR 15,- tot EUR 18,-) in combinatie met een lange duur (meer dan drie maanden) of het verrichten van reguliere bedrijfsactiviteiten, werd het bestaan van een arbeidsovereenkomst aangenomen. Dit blijkt mogelijk in strijd met Europees recht, namelijk de vrijheid van vestiging en vrijheid van diensten. De minister gaat daarom vergelijkbare alternatieven uitwerken. Onder andere wordt gekeken naar een minimumtarief voor zelfstandigen.

Voor alle andere zelfstandigen wordt een opdrachtgeversverklaring ingevoerd. Met deze verklaring krijgen opdrachtgevers vooraf zekerheid dat geen loonheffingen en premies werknemersverzekeringen hoeven te worden afgedragen. De opdrachtgeversverklaring is geldig zolang de webmodule naar waarheid is ingevoerd en dienovereenkomstig is gewerkt. Achteraf kunnen alsnog naheffingen vanuit de Belastingdienst komen.

De komende maanden worden benut om de criteria aan de onder- en bovenkant verder uit te werken. In de eerste helft van 2019 wordt de uitwerking verwacht. De webmodule is naar verwachting eind 2019 gereed.

Wel komt er uiterlijk per 1 januari 2019 een uitwerking van het gezagscriterium. Hierdoor komt er alvast iets meer duidelijkheid of er sprake is van een arbeidsovereenkomst.

De onzekerheid die door de Wet DBA is ontstaan wordt voorlopig niet weggenomen. Ook zal een grote groep zelfstandigen onder de opdrachtgeversverklaring vallen. Hierbij blijven achteraf naheffingen vanuit de Belastingdienst mogelijk. De voorgestelde wijzigingen brengen mijns inziens onvoldoende zekerheid. Fundamentele herziening van de arbeidsmarkt is nodig. Een adviescommissie gaat dit onderzoeken. We houden u op de hoogte!

Maaike Hilhorst, advocaat Arbeidsrecht en Privacyrecht bij Marree en Dijxhoorn Advocaten.