Coronavirus in relatie tot vastgoed

Ik huur bedrijfsruimte, maar kan deze door de coronacrisis niet of niet goed gebruiken. Moet ik dan wel de huur betalen? Vroeger sprak men over gestoord huurgenot, als reden om geen of minder huur te betalen. Nu spreekt men van een gebrek. De wet omschrijft “een gebrek” als een staat of eigenschap of een andere niet aan de huurder toe te rekenen omstandigheid, waardoor de zaak (het gebouw) aan de huurder niet het genot kan verschaffen, dat een huurder bij het aangaan van de huurovereenkomst mag verwachten van een goed onderhouden zaak. Denk allereerst aan een lekkend dak, achterstallig onderhoud

Lees verder
Kan ik als eigenaar van een bedrijfspand van mijn huurder af?

In de huidige tijd is het niet aantrekkelijk om geld op te potten op een bankrekening. De aandelenkoersen vertonen – als je een lange adem hebt – een stijgende lijn, maar ook dan kan het uitmaken in welke bedrijven je hebt belegd. Vastgoed Daarom beleggen diverse ondernemingen en ook vermogende particulieren in vastgoed. Aangetrokken door de enorme stijging van de prijzen van vastgoed in het algemeen en woonruimte in het bijzonder kan het zeker interessant zijn om panden te kopen. Om te beginnen stijgt de waarde er van hoegenaamd automatisch met het verstrijken der jaren. En je ontvangt ook nog

Lees verder
Wanneer geldt een gebouw als opgeleverd?

De oplevering is een essentieel element in het bouwrecht, omdat vanaf het moment van de oplevering het risico overgaat van de aannemer naar de opdrachtgever en de aannemer de eindtermijn kan indienen. Denk bij de overgang van het risico aan de verplichting om het gebouw te verzekeren en aan eventuele gebreken die na de oplevering worden ontdekt. Er zijn verschillende definities van het begrip “oplevering”. Art. 7:758 BW Het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat -indien de aannemer te kennen heeft gegeven dat het werk klaar is om te worden opgeleverd en de opdrachtgever het werk niet binnen een redelijke termijn keurt

Lees verder
Een vonnis? De klok tikt verder!

Het leven – ook het zakelijke – bestaat uit termijnen. Als ondernemer dient u op tijd uw product of dienst bij uw 
klant af te leveren. U dient ook op tijd te betalen. Als iemand uw bedrijf schade berokkent, dan dient die schade 
te worden vergoed. Door: Roel Hart Indien u er niet uit komt met die andere partij kunt u de zaak aan de rechter voorleggen. Zoiets kan je niet al te lang laten liggen. Een verplichting tot betaling van een geldsom (of dat nu gaat om een contractuele verplichting of om schadevergoeding) verjaart vijf jaren nadat die geldvordering

Lees verder
Wet Doorstroming Huurmarkt treedt per 1 juli 2016 in werking

Per 1 juli 2016 wordt het mogelijk een “echte” tijdelijke huurovereenkomst woonruimte te sluiten. Dan treedt de Wet Doorstroming Huurmarkt in werking. Een woning kan je dan voor 2 jaar of korter verhuren zonder problemen, voor kamerhuur zelfs 5 jaar! Er is meer gewijzigd en altijd geldt: het blijft maatwerk en leg het goed vast! Voor meer informatie, neem contact op met Roel Hart of Janneke Pellikaan, via r.hart@mend.nl of j.pellikaan@mend.nl, of 033 422 1959.

Lees verder
Post – en factuurfraude

Klik op onderstaande afbeelding om te vergroten   Iedereen krijgt wel met enige regelmaat e-mails met het verzoek opnieuw in te loggen op een bepaalde site, omdat gegevens geactualiseerd moeten worden of met de mededeling dat een betaling niet is verricht met het verzoek die alsnog te accorderen. Dergelijke mails moeten natuurlijk direct en ongeopend de digitale prullenbak in, omdat die mails afkomstig zijn van malafide personen of organisaties. Als voorbeeld hiervan heb ik een recent verzoek van de “Belastingdienst”, waarin per e-mail wordt gevraagd alsnog de betaling doen met een speciale link naar een site. Doe dat dus niet.

Lees verder
Post – en factuurfraude

Klik op onderstaande afbeelding om te vergroten   Iedereen krijgt wel met enige regelmaat e-mails met het verzoek opnieuw in te loggen op een bepaalde site, omdat gegevens geactualiseerd moeten worden of met de mededeling dat een betaling niet is verricht met het verzoek die alsnog te accorderen. Dergelijke mails moeten natuurlijk direct en ongeopend de digitale prullenbak in, omdat die mails afkomstig zijn van malafide personen of organisaties. Als voorbeeld hiervan heb ik een recent verzoek van de “Belastingdienst”, waarin per e-mail wordt gevraagd alsnog de betaling doen met een speciale link naar een site. Doe dat dus niet.

Lees verder