Transitievergoeding betalen na langdurige arbeidsongeschiktheid?

Ben je verplicht om na langdurige arbeidsongeschiktheid (104 weken) de arbeidsovereenkomst te beëindigen en een transitievergoeding te betalen? Ja! Hoge Raad 8 november 2019: op grond van goed werkgeverschap moet werkgever op verzoek van werknemer een slapend dienstverband eindigen.

De transitievergoeding is echter wel beperkt tot transitievergoeding berekend per einde wachttijd. Uitzondering mogelijk? Ja, als werkgever een gerechtvaardigd belang heeft bij de instandhouding. Bijvoorbeeld i.v.m. reële re-integratiemogelijkheden. Als werknemer op het moment van het voorstel bijna de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt is dat echter geen reden om niet te beëindigen. Leidt de voorfinanciering tot aantoonbare ernstige financiële problemen, dat kan de rechter bepalen dat in termijnen mag worden betaald of pas betaald hoeft te worden na 1 april 2020.

De compensatie die vanaf 1 april 2020 kan worden aangevraagd, kan lager zijn dan het verschuldigde bedrag aan transitievergoeding, bijvoorbeeld als het totale bedrag aan brutoloon dat de werkgever tijdens de periode van arbeidsongeschiktheid heeft doorbetaald, lager is dan de wettelijke transitievergoeding.

Heeft u hierover vragen, neemt u dan gerust vrijblijvend contact met ons op.

Bron: VAAN

Ariënne Inden

Partner | Lawyer | MfN-registermediator | Team Employement


T +31 (0)6 1215 7059 a.inden@mend.nl