Coronavirus in relatie tot aansprakelijkheid en verzekering

Ben ik verzekerd tegen het risico van het coronavirus? Uzelf en uw werknemer Onder de basiszorgverzekering is iedereen verzekerd voor kosten van noodzakelijke medische hulp. Daaronder vallen ook kosten voor medische behandeling wegens het coronavirus. In de aanvullende verzekering is dat mogelijk anders, raadpleeg daarvoor (de polisvoorwaarden van) uw zorgverzekeraar. Ziekteverzuimverzekering en arbeidsongeschiktheidsverzekering In het

Lees verder
Moet u zorgen voor een behoorlijke verzekering voor een ingeschakelde ZZP’er?

Het is vaste rechtspraak dat een werkgever gehouden is om te zorgen voor een behoorlijke verzekering voor werknemers die voor werk onderweg zijn in motorvoertuigen en het risico lopen op verkeersongevallen. Deze verplichting is gebaseerd op “goed werkgeverschap”. Als de werkgever die verplichting niet nakomt en de werknemer daardoor schade lijdt, dan is de werkgever

Lees verder
Beursbengel juli/augustus: WAM EN SUBROGATIE

Door Rob Meelker De vraag of een aansprakelijkheidsverzekeraar subrogeert is een twistpunt in de juridische literatuur. Een ‘gewone’ schadeverzekering, zoals de brandverzekering of de cascoverzekering verleent dekking voor schade aan de eigendom van de verzekerde. Een rechtsbijstandverzekering of een ziektekostenverzekering biedt dekking voor kosten van de eigen verzekerde. Voor het bedrag dat de verzekeraar aan

Lees verder
Terugkomen op erkenning aansprakelijkheid

Maandelijks wordt door Rob Meelker een artikel gepubliceerd in De Beursbengel. Hét vakblad voor de verzekeringsbranche. Hierin vindt u artikelen over verzekeringstechniek op het gebied van aansprakelijkheid, expertise, leven en pensioen, brand, preventie, transport en zorg, alsmede verwante terreinen als fiscale, sociale en andere regelgeving. Deze maand levert collega Kim Schuurmans een bijdrage. Lees het

Lees verder
Tientallen campereigenaren gedupeerd door kapotte Ford-motor, uitzending Kassa

Nederland kent bijna 100.000 camperbezitters. De Nederlandse Kampeerauto Club (NKC) was zaterdag 19 november 2016 samen met advocaat Rob Meelker – die de NKC van advies voorziet – te gast bij het programma “Kassa”. Aanleiding van deze uitzending zijn de problemen die zich voordoen bij campers met een Ford Transit motor (bouwjaren 2006 t/m 2010).

Lees verder
Jurisprudentie schadeverzekeringen Beursbengel

Maandelijks wordt door Rob Meelker een artikel gepubliceerd in De Beursbengel. Hét vakblad voor de verzekeringsbranche. Hierin vindt u artikelen over verzekeringstechniek op het gebied van aansprakelijkheid, expertise, leven en pensioen, brand, preventie, transport en zorg, alsmede verwante terreinen als fiscale, sociale en andere regelgeving. Deze maand ging het artikel over een burenruzie. In Nederland

Lees verder
Rob Meelker bespreekt Hof Den Bosch 29 september 2015

Het zogeheten na-risico van art. 13 lid 4 WAM Rob Meelker, advocaat/partner Verzekerings- en Aansprakelijkheidsrecht, bespreekt een uitspraak van het Hof ‘s-Hertogenbosch d.d. 29 september 2015 in hét vakblad voor de verzekeringsbranche “De Beursbengel”. De feitelijke aanleiding voor deze uitspraak vormt een auto-ongeval, waarbij het kenteken van het voertuig op 28 juni 2011 werd overgeschreven

Lees verder
Rob Meelker bespreekt Rb Overijssel 4 mei 2016

Overtreding verzekerde som Rob Meelker, advocaat/partner Verzekerings- en Aansprakelijkheidsrecht, bespreekt een uitspraak van de Rechtbank Overijssel van 4 mei 2016 in een artikel in de Beursbengel. De Beursbengel is het vakblad voor de verzekeringsbedrijfstak. De feitelijke aanleiding voor deze uitspraak vormt het neerstorten van een zweefvliegtuig. De instructeur is daarbij om het leven gekomen en

Lees verder
De Gedragscode Persoonlijk Onderzoek; wel of geen fraude?

Mr. R. Meelker van Marree en Dijxhoorn bespreekt in PIV-Bulletin 2014, 3  de uitspraak van de Hoge Raad van 18 april 2014. Centraal stond in die zaak de vraag of verzekeraar Interpolis wel terecht een redelijk vermoeden mocht hebben dat haar verzekerde tegenover haar verzekeringsfraude pleegde en dus gerechtvaardigd een persoonlijk onderzoek liet instellen. Het

Lees verder