Partner van INTO Franchise

  Vanaf heden is Marree & Dijxhoorn Advocaten partner van INTO Franchise. INTO Franchise is het platform voor franchisegevers en franchisenemers. Potentiële franchise(onder)nemers worden hier op basis van persoonlijke voorkeuren gematcht met de formules die het beste bij hen passen. Meer weten? https://www.intofranchise.nl/ Marree en Dijxhoorn Advocaten staat veelvuldig franchisegevers en franchisenemers bij. Verder adviseren en procederen wij over distributie en agentuur. Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op via 033 422 1900. We zien uit naar een kennismaking!

Lees verder
Post – en factuurfraude

Klik op onderstaande afbeelding om te vergroten   Iedereen krijgt wel met enige regelmaat e-mails met het verzoek opnieuw in te loggen op een bepaalde site, omdat gegevens geactualiseerd moeten worden of met de mededeling dat een betaling niet is verricht met het verzoek die alsnog te accorderen. Dergelijke mails moeten natuurlijk direct en ongeopend de digitale prullenbak in, omdat die mails afkomstig zijn van malafide personen of organisaties. Als voorbeeld hiervan heb ik een recent verzoek van de “Belastingdienst”, waarin per e-mail wordt gevraagd alsnog de betaling doen met een speciale link naar een site. Doe dat dus niet.

Lees verder
Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd

Wetsvoorstel Werken na AOW-gerechtigde leeftijd aangenomen – 7 oktober 2015 De Eerste Kamer heeft op 29 september 2015 het wetsvoorstel Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd aangenomen. Deze wet beoogt tezamen met de maatregelen die al zijn getroffen in de Wet Werk en Zekerheid (pensioenontslag) belemmeringen weg te nemen voor werkgevers om pensioengerechtigden in dienst te nemen of te houden. Het doel is niet het vergroten van de arbeidsparticipatie na de AOW-gerechtigde leeftijd maar het faciliteren van het werken na de AOW-leeftijd op basis van een arbeidsovereenkomst. De beoogde datum van inwerkingtreding is 1 januari 2016. Op grond van deze

Lees verder
Wet Aanpak Schijnconstructies

Inwerkingtreding Wet Aanpak Schijnconstructies De Wet Aanpak Schijnconstructies is op 1 juli 2015 in werking getreden. Wat gaat er veranderen? Hieronder treft u de belangrijkste wijzigingen aan. Ketenaansprakelijkheid Vanaf 1 juli 2015 is de ketenaansprakelijkheid ingevoerd. Dit houdt in dat een werknemer zijn/haar loon kan vorderen bij de directe opdrachtgever van een werkgever. De werknemer dient dan wel werkzaamheden te hebben verricht voor deze opdrachtgever. Naast de eigen werkgever is de directe opdrachtgever dus hoofdelijk aansprakelijk voor het verschuldigde loon. Vanaf 1 juli 2015 gaan werkgevers- en werknemersorganisaties en de inspectie zullen informatie uitwisselen als zij vermoeden dat er geen cao-loon wordt uitbetaald. Verplichting girale

Lees verder
Margot van Camp over franchisewetgeving

Mr. M.A.R.M. van Camp heeft in Het Financiële Dagblad van dinsdag 8 juli 2014 een opinie geschreven met betrekking tot de politieke discussie die momenteel wordt gevoerd over het al dan niet invoeren van specifieke franchisewetgeving. Een recente uitspraak van de Rechtbank Oost-Brabant laat zien dat specifieke wetgeving in veel gevallen geen directe oplossing zal bieden voor het bij franchisenemers gerezen gevoel van onbalans wegens het casuïstische karakter van ieder afzonderlijk geschil. Lees hier de opinie van Margot van Camp over franchisewetgeving.

Lees verder
Stopzetting gehele loon bevestigd door Hoge Raad

Ariënne Inden heeft als auteur voor ‘HR Professionals Netherlands’ (Linkedin) de volgende blog geschreven: Stopzetting gehele loon bevestigd door Hoge Raad – 23 juni 2014 Op 1 november 2013 schreef ik al in mijn blog dat op grond van de tot de tijd gepubliceerde rechtspraak een gehele loonstopzetting van het loon bij de weigering passend werk te verrichten geoorloofd leek. De Hoge Raad heeft dit op 6 juni 2014 bevestigd (ECLI:NL:HR:2014:1341). Wat speelde er? Een medewerker algemeen schoonmaakonderhoud was sinds 1 november 2006 bij CSU in dienst voor onbepaalde tijd voor (gemiddeld) 42 uur per week. Op 9 juli 2009 heeft

Lees verder
De Gedragscode Persoonlijk Onderzoek; wel of geen fraude?

Mr. R. Meelker van Marree en Dijxhoorn bespreekt in PIV-Bulletin 2014, 3  de uitspraak van de Hoge Raad van 18 april 2014. Centraal stond in die zaak de vraag of verzekeraar Interpolis wel terecht een redelijk vermoeden mocht hebben dat haar verzekerde tegenover haar verzekeringsfraude pleegde en dus gerechtvaardigd een persoonlijk onderzoek liet instellen. Het gerechtshof kwam in een 44 overwegingen tellend arrest tot de conclusie dat Interpolis dat niet kon en oordeelde vervolgens ook dat het onderzoeksrapport niet als bewijsmiddel mocht worden gebruikt. Het hof vond dat pas na een grondig en of structureel gebrek aan medewerking een persoonlijk

Lees verder
Wetsvoorstel Werk en Zekerheid – Nieuws update 24 februari 2014

Op 18 februari 2014 is het wetsvoorstel Werk en Zekerheid met enkele wijzigingen door de Tweede Kamer aangenomen. Nu dient de Eerste Kamer zich nog over het wetsvoorstel te buigen. Voor de belangrijkste wijzigingen waarmee de Tweede Kamer heeft ingestemd klik hier.

Lees verder
Alliuris – Vestiging in New York

Sinds 1 januari 2014 heeft MenD een collega Alliuris kantoor in New York. Law firm Van den Bergh & Feliu LLP is met ingang van begin dit jaar lid van het internationale netwerk Alliuris. Alexander Steenaert, partner ondernemingsrecht en internationale handel, is vice-president van het in Brussel gevestigde Alliuris. Hij benadrukt dat het binnen de strategie van Alliuris past om zich te versterken met een vestiging in New York. “De VS zijn nog steeds de grootste economie ter wereld en is een belangrijke handelspartner voor Nederland. Door nu een partner kantoor in New York te hebben kunnen wij onze cliënten

Lees verder