De opties voor het eenzijdig wijzigen van de arbeidsvoorwaarden!

Er zijn verschillende redenen denkbaar waarom u als werkgever de arbeidsvoorwaarden wilt wijzigen. Zo kan de financiële situatie van uw onderneming hierom vragen. Het is ook denkbaar dat uw onderneming structureel meer aandacht aan een duurzamer beleid gaat besteden. Of wellicht heeft de coronacrisis van het afgelopen jaar gezorgd voor een andere kijk op de huidige arbeidsvoorwaarden. Maar is het mogelijk om als werkgever de arbeidsvoorwaarden van een werknemer eenzijdig te wijzigen? Ik geef u vast het antwoord: ja het is mogelijk, maar het is niet altijd makkelijk. Er zijn verschillende manieren waarop de arbeidsvoorwaarden gewijzigd kunnen worden door werkgever.

Lees verder
Virtuele AVA in de stijl van de Tijdelijke wet COVID-19

We hebben u al eerder geïnformeerd over de mogelijkheid om een virtuele aandeelhoudersvergadering (“AVA”) te houden, vanwege de genomen Corona maatregelen. Zie het blog van Judith Anema d.d. 30 maart 2020. Deze virtuele AVA is gebaseerd op de op 17 december 2020 in werking getreden Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid (Noodwet). In deze noodwet is onder meer een mogelijkheid opgenomen voor het houden van ‘virtuele’ AVA’s. Hoewel in de wet (artikel 2:117a lid 1 en artikel 226 lid 1 BW) al is voorzien in de mogelijkheid van een gedeeltelijk virtuele AVA, hadden slechts weinig vennootschappen dit geregeld. De Noodwet

Lees verder
Winkelhuur: Móet de winkel echt altijd open?

De afgelopen anderhalf jaar zagen veel winkeliers zich geconfronteerd met overheidsregels vanwege COVID-19. De winkels moesten dicht, waarna een periode volgde van beperkte opening en allerlei aanvullende regels. Leuk was het niet voor die vele ondernemers. Men snakte naar betere tijden, met geopende winkels voor het publiek. Toch kan het snel gaan. Recent is er een uitspraak gedaan over de vraag of een winkelhuurder zijn winkel dan ook echt alle zondagen open moet houden van de verhuurder. Deze huurder wilde dat namelijk niet. Hij was sinds aanvang van de huurovereenkomst in 2015 altijd alleen de eerste zondag van de maand

Lees verder
Bedrijfsgeheimen beschermen? Neem voldoende maatregelen!

Op 23 oktober 2018 is de Wet bescherming bedrijfsgeheimen (hierna: WBB) in werking getreden en er wordt door ondernemers steeds vaker een beroep op gedaan. Deze wet beoogt bedrijfsgeheimen beter te beschermen. De bedrijfsgeheimhouder moet, om de bescherming van de wet in te kunnen roepen, wel aan de slag. Van een ‘bedrijfsgeheim’ is immers niet zomaar sprake. Daarvoor moet voldaan worden aan drietal cumulatieve vereisten. Deze licht ik hierna toe. Geheime informatie Om te beginnen moet er sprake zijn van ‘geheime informatie’ die niet algemeen bekend is of vrij toegankelijk is. Daarnaast moet deze informatie enig handelswaarde bezitten: er moet

Lees verder
Datalek: wanneer melden?

Op 7 mei 2021 meldt NRC dat er ‘Steeds meer bedrijven kampen met datalekken’. Datalekken ontstaan grotendeels door incidenten met eigen personeel, maar er is ook een stijging waarneembaar in datalekken veroorzaakt door aanvallen van buitenaf. Datalekken moeten in sommige gevallen binnen 72 uur gemeld worden bij de Autoriteit Persoonsgegevens (hierna: ‘’AP’’). In dit artikel schets ik de hoofdpunten. Wat is een datalek? Volgens artikel 33 van de Algemene verordening gegevensbescherming (hierna: ‘‘AVG’’) dient een inbreuk in verband met persoonsgegevens binnen ‘uiterlijk 72 uur’ gemeld te worden bij de AP. Er is sprake van een inbreuk in verband met persoonsgegevens

Lees verder
Sarah El Yaacoubi: De specialist van MenD in het omgevingsrecht

Zoals jullie wellicht op LinkedIn hebben gezien, is Sarah el Yaacoubi sinds 1 juli werkzaam bij Marree + Dijxhoorn Advocaten. Zij heeft ruime ervaring op gebied van het omgevingsrecht. Iedereen krijgt wel eens te maken met het Omgevingsrecht, bijvoorbeeld – als je (als particulier) een vergunning aan wilt vragen voor een aanbouw of dakkapel of juist bezwaar wilt maken tegen een dergelijke vergunning van de buren, – als je (als aannemer of ontwikkelaar) een vergunning wilt aanvragen voor de realisatie of transformatie van een gebouw of juist bezwaar wilt maken tegen een dergelijke vergunning, – als je iets wilt doen

Lees verder
Help, mijn OR-lid schendt de geheimhouding, en nu?

Een lid van de ondernemingsraad schendt de geheimhoudingsplicht. Wat kunt u als ondernemer doen? Helaas komt het geregeld voor: tijdens een traject met de ondernemingsraad over een advies- of instemmingsplichtig besluit lekt een lid van de ondernemingsraad (OR-lid) informatie in de organisatie. Hierdoor komt het voorgenomen besluit onder druk te staan en verslechterd de verstandhouding met de ondernemingsraad. Kunt u optreden? Wat zijn uw mogelijkheden als een OR-lid zijn geheimhoudingsplicht schendt? Wettelijke geheimhoudingsplicht In artikel 20 Wet op de ondernemingsraden (WOR) staat een algemene geheimhoudingsplicht. Een lid van de ondernemingsraad is verplicht tot (1) geheimhouding van alle zaken- en bedrijfsgeheimen

Lees verder
Pro-actief tackelen in de bouwwereld

Wat heerlijk dat de Europese Kampioenschappen voetbal zijn begonnen, wat heerlijk dat “we” er eindelijk weer bij zijn en hoe briljant is het dat we weer publiek kunnen zien in de stadions én kunnen horen, thuis op de bank voor de televisie. Dat er weer gevoetbald mag worden mét publiek betekent dat we op een juiste wijze samen de pandemie aan het bestrijden zijn en daar wil ik het voor wat betreft de pandemie bij laten. Daar is al zoveel over geschreven en ik ben geen politicus of medicus, gelukkig maar. Ik ben een praktisch ingestelde advocaat in het bouwrecht

Lees verder
Betaling na een nepmail: eigen schuld?

Het Financieel Dagblad deelde een opmerkelijke artikel op 2 mei 2021: ‘Bol.com ziet oplichters aan voor Brabantia en maakt €750.000,- over’. Volgens de rechtbank had Bol.com moeten onderzoeken waarom het in Nederland gevestigde Brabantia voortaan een Spaans rekeningnummer zou aanhouden en waarom de e-mails vol zaten met taalfouten. Bol.com moet vooralsnog het verschuldigde bedrag aan Brabantia betalen. Het kan ook anders lopen. Op 28 mei 2021 heeft de Hoge Raad uitspraak gedaan over de vraag of de schuldenaar/debiteur op basis van een vervalste factuur bevrijdend kan betalen op de rekening van een fraudeur. De feiten van de zaak en de

Lees verder