Auteursrechten op teksten geschreven door ChatGPT

OpenAI, de maker van het platform ChatGPT, haalde de afgelopen maanden het nieuws. Het heeft met zijn chatbot in de eerste twee maanden na lancering meer dan 100 miljoen gebruikers weten aan te trekken. Dat maakt ChatGPT het snelst groeiende platform ter wereld. Grote investeerders als Microsoft en Google hebben er miljarden in geïnvesteerd.
Gebruikers kunnen in een chatvenster open vragen stellen. Op basis van de enorme hoeveelheden tekst waarmee ChatGPT is getraind, is het in staat in natuurlijke, menselijke taal, complexe antwoorden te geven. De mogelijkheden met ChatGPT zijn eindeloos: het programma kan bijvoorbeeld een betoog of essay schrijven, adviezen geven, conversaties voeren en e-mails opstellen.

In het kader van het intellectueel eigendomsrecht, meer specifiek het auteursrecht, doet zich een aantal interessante vragen voor. Wie houdt bijvoorbeeld het auteursrecht op de gegeven antwoorden? En hoe zit het met het auteursrecht op de oorspronkelijke teksten, waar de antwoorden op zijn gebaseerd?

Omdat ChatGPT antwoorden geeft op basis van de door het algoritme geanalyseerde informatie, zoals nieuwsartikelen en webpagina’s, kan er in beginsel sprake zijn van plagiaat. Het is daarentegen moeilijk om dit in specifieke gevallen te bepalen, omdat niet duidelijk is waar de chatbot de informatie vandaan heeft gehaald. Het verwerkt namelijk grote hoeveelheden tekst tot één antwoord, en vermeldt daarbij geen bronnen.

De vraag is daarnaast of er auteursrecht rust op de antwoorden van ChatGPT, en aan wie dit auteursrecht toekomt. Dit is afhankelijk van verschillende factoren. Als de chatbot simpelweg de teksten, waarmee deze is getraind, kopieert, dan komt het auteursrecht op het antwoord toe aan de maker van de oorspronkelijke tekst.

De antwoorden van het programma kunnen daarentegen ook worden gezien als nieuwe werken, namelijk wanneer zij kunnen worden beschouwd als een nieuwe creatie. Dat zou het geval kunnen als de gebruiker een complexe vraag stelt, en daarnaast eisen stelt aan het door ChatGPT gegeven antwoord, zoals het woordenaantal, de zinlengte, het taalgebruik en het aantal alinea’s. Het is hierbij vooral van belang dat de oorspronkelijke tekst als zodanig niet meer te herkennen kan zijn in het antwoord.

Het blijft niet eenvoudig om te bepalen wie het auteursrecht heeft op de door ChatGPT gegeven antwoorden, omdat gebruik wordt gemaakt van een grote hoeveelheid gegevens waarvan de herkomst doorgaans onbekend is. Het is daarom raadzaam om de antwoorden van de chatbot binnen uw onderneming vooral ter inspiratie te gebruiken, en dus niet – al te kritiekloos – publiekelijk of aan (potentiële) klantenkring te gaan verspreiden of ter beschikking te stellen.

Weet u niet zeker hoe om te gaan met ChatGPT, of heeft u andere vragen met betrekking tot het auteursrecht, neem dan contact op met één van onze specialisten.