De AI Act: Europese regulering van AI-systemen

Vanaf woensdag 6 december jl. zaten Europese Commissie, Raad en Parlement bij elkaar voor de laatste onderhandelingsronde over de AI Act. Daarmee wil Europa de toenemende gevaren van artificiële intelligentie (AI) een halt toeroepen. De onderhandelingen vormen de basis voor AI-regulering in Europa, en bepalen de te varen koers met betrekking tot AI-systemen. Na 37 uur onderhandelen kwam de Europese Commissie tot een voorlopig akkoord.

Techbedrijven hebben al miljarden euro’s geïnvesteerd in de ontwikkeling van de technologie met het oog op de grote potentie ervan. Zij vinden strenge regulering van AI-systemen onwenselijk, omdat dit de innovatie zou remmen. Aan de andere kant zijn overheden zich juist steeds bewuster van de risico’s van AI, bijvoorbeeld voor fundamentele rechten zoals privacy en inbreuken op intellectuele eigendomsrechten zoals auteursrechten.

De voorgestelde AI Act reguleert AI-systemen en maakt daarbij onderscheid tussen verschillende risicocategorieën. Systemen met een onaanvaardbaar risico, zoals systemen met live gezichtsherkenning, zijn per definitie verboden. Systemen met een hoog risico, die bijvoorbeeld vliegtuigen of treinen besturen, moeten doorlopend worden gemonitord. Voor systemen met een laag risico hoeft slechts te worden vermeld dat zij AI gebruiken.

Er is ook onderhandeld over regulering van zogenoemde general purpose AI-modellen, zoals ChatGPT. Dergelijke systemen moeten volgens de voorgestelde AI Act transparant zijn over de data die zij gebruiken en mogen geen illegale inhoud genereren. Zo moeten deze systemen de auteursrechtregelgeving in acht nemen.

Aan bedrijven die de regels overtreden kunnen boetes worden opgelegd tot 35 miljoen euro. De AI Act moet nog worden goedgekeurd door het Europees Parlement en treedt naar verwachting op zijn vroegst in 2025 in werking.

Vragen over AI, auteursrechten of andere IE kwesties? Bel of mail gerust. Wij denken graag met u mee.

Lees ook mijn voorgaande blogs, zoals bijvoorbeeld:

Artificiële intelligente systemen en dataverwerking: een auteursrechtelijk perspectief 

Deepfakes onder auteursrecht 

Auteursrechten op teksten geschreven door ChatGPT