Ariënne Inden

Partner | Advocaat | MfN-registermediator | Team Arbeid


+31 (0)6 1215 7059

a.inden@mend.nl

Ariënne Inden

Ariënne Inden werkt vanaf 2007 bij Marree + Dijxhoorn en is sinds 2016 mede partner. Bovendien vormt zij sinds april 2018 met mede partner Roel Hart het dagelijks bestuur van het kantoor.

Ariënne beoefent de advocatuur sinds 2000 als specialist op het arbeidsrecht. Zij adviseert, onderhandelt en procedeert als advocaat onder meer in gevallen van individueel en collectief ontslag, reorganisaties, concurrentie- en relatiebedingen, re-integratie en ziekte. Zij denkt graag mee met directies, CHRO’s, HRM-ers, ondernemers, instellingen, bestuurders, Raden van Toezicht, of ondernemingsraden in complexe strategische vraagstukken. Denk aan ontslagprocedures met een statutair directeur, advies- en instemmingsaanvragen bij de ondernemingsraad, fusies, overnames en outsourcing en lastige verzuim- of ontslagdossiers. Ariënne heeft ook ervaring met tuchtrechtzaken in de Jeugdzorg.

Naast advocaat is Ariënne gecertificeerd MfN-mediator, in welke rol ze veel voldoening haalt uit het vlottrekken van een vastgelopen situatie op de werkvloer tussen bijvoorbeeld werkgever/leidinggevende en werknemer, tussen de ondernemingsraad en de ondernemer of binnen een team.
Als mediator heeft Ariënne, net zoals in haar werk als advocaat, een nuchtere, doelgerichte en pragmatische aanpak, waar zij oog houdt voor de voortgang en streeft naar een goed resultaat.

Ariënne is opgegroeid in een ondernemersgezin en begrijpt als geen ander dat de ondernemer graag korte, bondige en concrete adviezen wil. Daar waar de kwestie in korte tijd kan worden opgelost wordt gestreefd naar een regeling. Lukt dat niet, dan zorgt de ruime proceservaring van Ariënne ervoor dat u als ondernemer ook stevig vertegenwoordigd wordt in de rechtszaal.

Activiteiten
Bestuurslid Vereniging Amersfoortse Bedrijven (VAB)
Lid Vereniging Arbeidsrecht Advocaten (VAAN)
Lid Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Midden-Nederland (VAAMN)
Lid Vereniging Mediatorsfederatie Nederland (MfN)

Rechtsgebieden
Ariënne Inden heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd: Arbeidsrecht. Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op dit geregistreerd hoofdrechtsgebied.