Tally Opbroek

Partner | Advocaat | MfN-registermediator | Team Arbeid


+31 (0)6 2030 4860

t.opbroek@mend.nl

Tally Opbroek

Tally Opbroek is sinds 2000 advocaat en vanaf oktober 2019 mede partner van Marree + Dijxhoorn. Zij is gespecialiseerd in het arbeidsrecht en privacyrecht. Tally staat beursgenoteerde bedrijven, zorginstellingen, onderwijsinstellingen, het MKB en particulieren bij in kwesties die onder meer zien op individueel en collectief ontslagrecht, medezeggenschapsrecht, concurrentie- en relatiebedingen, uitzending- en detachering en re-integratie en ziekte. Zij is graag sparringpartner en procedeert waar nodig.

Tally adviseert over de privacy aspecten van het arbeidsrecht. Zij staat ondernemingen bij met vragen over de impact van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de meldplichten datalekken, de doorgifte van persoonsgegevens, de screening en monitoring van werknemers door werkgevers en de rol van de ondernemingsraad.

Tally is MfN-registermediator. In (internationale) arbeidskwesties, zakelijke geschillen en conflicten tussen aandeelhouders treedt Tally op als mediator.

Tot voor kort was zij naast advocaat arbeidsrecht ook curator. Zij heeft veel kennis van de problemen die bedrijven in moeilijkheden hebben. De combinatie van die kennis met de arbeidsrechtelijke expertise maakt dat Tally oplossingsgericht kan adviseren

Bij arbeidsrechtelijke problemen is vaak snelheid geboden. Tally is goed bereikbaar en is ook buiten kantooruren te bereiken.

Activiteiten

Lid Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN)
Lid Insolad
Lid Vereniging van Arbeidsrecht (VvA)
Lid Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Midden-Nederland (VAAMN)
Lid Vereniging Mediatorsfederatie Nederland (MfN)

Docent aan de Academie voor Mediationopleidingen

Rechtsgebieden

Tally Opbroek heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd: Arbeidsrecht. Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op dit geregistreerd hoofdrechtsgebied.