Vergoeding verlies privégebruik leaseauto na inname?

Regelmatig wordt de vraag gesteld of de ter beschikking gestelde leaseauto mag worden ingenomen bij langdurige afwezigheid van de werknemer, bijvoorbeeld vanwege arbeidsongeschiktheid. Als de werknemer de auto ook privé mag gebruiken en daarvoor een bijtelling betaalt, is het de vraag of hiervoor een compensatie verschuldigd is.

Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft op 24 augustus 2023 geoordeeld dat het de werkgever vrij stond om de leaseauto in te vorderen. Het Hof baseerde dit op de bij indiensttreding tussen partijen gemaakte en door werknemer voor akkoord getekende afspraak hierover. De bepaling luidde dat werkgever tijdens arbeidsongeschiktheid/afwezigheid het recht had om bepaalde vergoedingen stop te zetten of bedrijfsmiddelen in te nemen, zoals o.a. de bedrijfsauto.

In die afspraak was niets vermeld over een compensatie voor het verlies van het privégebruik van de leaseauto. Het privégebruik van een leaseauto valt volgens het Hof niet onder loon dat tijdens arbeidsongeschiktheid door moet worden betaald. Het Hof vond voor deze redenering steun in een eerdere uitspraak van het Gerechtshof Den Haag (13 juli 2021).

De werkgever was volgens het Hof dan ook niet gehouden om de werknemer een vergoeding te betalen voor het verlies van het privégebruik van de leaseauto. Dat volgde immers niet uit de arbeidsovereenkomst. De werkgever was hiertoe ook niet verplicht op grond van het beginsel van ‘goed werkgeverschap’.

In lagere rechtspraak is door kantonrechters vaak geoordeeld dat de werknemer wel gecompenseerd moet worden voor het gemis aan privégebruik. Er werden verschillende rekenmethoden gehanteerd. Voornoemde uitspraak van het Hof lijkt dus een breuk met deze trend. We zullen zien of deze nieuwe lijn door meerdere Gerechtshoven en de lagere rechters wordt gevolgd. In ieder geval is het goed nog even te checken wat u heeft opgeschreven in uw arbeidsvoorwaarden ten aanzien van gebruik of het inleveren van de leaseauto tijdens (langdurige) afwezigheid.

Vragen over het opnemen van leaseauto in uw arbeidsvoorwaarden? Of andere arbeidsrechtelijke kwesties? Bel of mail gerust. Wij denken graag met u mee!

Lees ook mijn voorgaande blogs, zoals bijvoorbeeld:

 

 

 

Ariënne Inden

Partner | Advocaat | MfN-registermediator | Team Arbeid


T +31 (0)6 1215 7059 a.inden@mend.nl