Teammediation: als de samenwerking in een team niet goed loopt

Spanningen of irritaties tussen collega’s, in het team of op de afdeling komen zeker in deze tijden met personeelskrapte en oplopende werkdruk, vaak voor. Collega’s die over elkaar praten maar niet meer met elkaar. Het is belangrijk dat de onderlinge relaties goed zijn. Als dat niet zo is dan gaat dat ten koste van het werkplezier en het kan ook leiden tot uitval wegens ziekte.

Teammediation kan een uitkomst bieden. Het gaat bij teammediation niet om de schuldvraag want die brengt de oplossing niet. Het kan helpen om in de vertrouwelijke setting van mediation zaken uit te spreken. Dat er een betere samenwerking nodig is, dat is voor iedereen duidelijk. De condities die voorafgaan aan een goede samenwerking worden samen afgestemd. Er worden werkafspraken gemaakt die door iedereen gedragen worden.

De werkwijze

De teammediator spreekt eerst iedereen individueel. De mediator krijgt zo een goed beeld van de verschillende teamleden en van het probleem. Op basis van deze informatie kan de mediator inschatten hoe verder gegaan wordt.

Vervolgens vinden de plenaire vertrouwelijke gesprekken plaats. Ieder teamlid krijgt de kans om zijn hart te luchten. Nadat iedereen zich gehoord voelt, komt de toekomst in beeld. Hoe willen wij met elkaar samenwerken is de vraag die centraal komt te staan en waarover afspraken worden gemaakt. De interactie tussen de teamleden staat centraal. Het doel is de spanningen bespreekbaar te maken, begrip te kweken en werkafspraken te maken voor toekomst. De teamleden bepalen zelf de uitkomst van de gesprekken. Daarmee worden het op maat en teambreed gedragen veranderingen. De teamafspraken worden schriftelijk vastgelegd, zodat het voor iedereen helder is.

Twee mediators

Met het oog op een zorgvuldig traject doen we groepsmediations altijd met twee mediators. Mijn collega Ariënne Inden en ik zijn goed op elkaar ingespeeld en ervaren in het begeleiden van grotere groepen.

Vraagstukken of teammediation of andere mediation kwesties? Bel of mij mij gerust!

Tally Opbroek

Partner | Advocaat | MfN-registermediator | Team Arbeid


T +31 (0)6 2030 4860 t.opbroek@mend.nl