Rob Meelker bespreekt Hof Den Bosch 29 september 2015

Het zogeheten na-risico van art. 13 lid 4 WAM

Rob Meelker, advocaat/partner Verzekerings- en Aansprakelijkheidsrecht, bespreekt een uitspraak van het Hof ‘s-Hertogenbosch d.d. 29 september 2015 in hét vakblad voor de verzekeringsbranche “De Beursbengel”.

De feitelijke aanleiding voor deze uitspraak vormt een auto-ongeval, waarbij het kenteken van het voertuig op 28 juni 2011 werd overgeschreven op de naam van de koper en het voertuig vervolgens op 2 juli 2011 betrokken raakte bij een aanrijding. De koper had het voertuig (nog) niet verzekerd krachtens de WAM. Art. 13 lid 4 WAM bepaalt kort samengevat dat nadat de verzekeraar aan de Rijksdienst Wegverkeer het kenteken heeft afgemeld, hij nog gedurende 16 dagen nadien het risico blijft dragen voor schade veroorzaakt door het afgemelde en bij hem verzekerde voertuig. De verzekeraar vordert, met succes, de betaling die zij had gedaan op basis van art. 13 WAM terug van de kentekenhouder van het voertuig.

 

Lees hier het artikel in de De Beursbengel, nr. 856, juli-augustus 2016.