Wijziging in het ontslagrecht voor bestuurders van stichtingen per 1 juli 2021

Veel zorginstellingen en scholen hebben de rechtsvorm van een stichting. Per 1 juli 2021 wijzigt het ontslagrecht voor bestuurders van stichtingen ingrijpend op grond van de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR). Hoe is het nu? Bestuurders van stichtingen hebben dezelfde arbeidsrechtelijke bescherming als ‘gewone’ werknemers. Dat houdt in dat de Raad van Toezicht UWV

Lees verder
Vacatures binnen de ondernemingsraad; kan de OR nog rechtsgeldig besluiten? Houdt de OR op te bestaan?

Als de ondernemer een ondernemingsraad (OR) heeft ingesteld, dient zij de OR advies (artikel 25 WOR) of instemming te vragen (artikel 27 WOR) op de in de WOR opgesomde onderwerpen. Ook is het mogelijk dat een convenant is afgesproken waarin, in aanvulling op artikel 25 en 27 WOR, onderwerpen zijn bepaald waarop de ondernemer advies

Lees verder
Hype op huurprijs woonruimte in 2021?

Dat de markt voor (betaalbare) woonruimte volstrekt overspannen is, behoeft geen toelichting. Voor starters en mensen met een modaal inkomen is het haast onmogelijk om ‘huisje, boompje, beestje’ te realiseren. De kranten staan er vol mee en alle politieke partijen in de kabinetsformatie hebben de woningmarkt prominent op de agenda staan. Maatregelen zoals het verlagen

Lees verder
WHOA: enthousiasme terecht?

Op 1 januari 2021 is de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) in werking getreden. De WHOA kan een uitkomst zijn voor ondernemingen die weliswaar in financiële moeilijkheden verkeren, maar in de kern wel levensvatbaar zijn. De eerste WHOA uitspraken zijn inmiddels gepubliceerd. Waar is het enthousiasme over de WHOA op gebaseerd? In dit artikel schets

Lees verder
Een loonsanctie door een verkeerd advies van de bedrijfsarts of arbodienst, wat nu?

De meeste werkgevers vertrouwen erop dat het advies van de bedrijfsarts of arbodienst juist is en volgen dat advies vervolgens op. De bedrijfsarts of arbodienst kan namelijk als geen ander een oordeel geven over het feit of de werknemer arbeidsongeschikt is en of er mogelijkheden tot re-integratie zijn. Maar ook deze gespecialiseerde arts kan fouten

Lees verder
Werknemersparticipatie; de opties

Het Financieele Dagblad opende er 10 februari 2021 mee: VNO-NCW deed de volgende oproep ‘Werknemer moet vaker meedelen in winst van bedrijf’. De werkgeversorganisatie doelde er daarbij op dat loonsverhogingen voor het personeel achterbleven in de tijden dat winsten van bedrijven toenamen. Nu er in Corona-crisistijd wel een groot beroep op de werknemers wordt gedaan

Lees verder