Pas op met het aanbod tot afkoop van het concurrentiebeding!

Het Hof Arnhem-Leeuwarden heeft onlangs geoordeeld over een kwestie waarbij de werkgever een aanbod had gedaan tot afkoop van het concurrentiebeding.

De feiten

De werknemer was in 2012 is in dienst getreden bij één van de grote brandbeveiligingsbedrijven van Nederland. In de arbeidsovereenkomst was een concurrentiebeding overeengekomen. De werknemer heeft de arbeidsovereenkomst opgezegd tegen 1 januari 2022. De werkgever heeft de werknemer na de opzegging bericht hem te zullen houden aan het concurrentiebeding. In dat bericht stond het volgende vermeld.

(Werkgever) houdt vast aan het concurrentiebeding, zoals ook eerder aangegeven in de mail. Bij overtreding daarvan moeten grote bedragen worden betaald. Het is daarom raadzaam dit te regelen (afkopen) voor de aanvang van de werkzaamheden bij de nieuwe werkgever”.

De advocaat van de werkgever heeft in een brief van 24 december 2021 aan de werknemer laten weten dat het hem verboden is om bij een directe concurrent te gaan werken. Hij heeft de werknemer verzocht te bevestigen dat hij dat niet zal doen. De werknemer is ervoor gewaarschuwd dat hij anders de contractuele boetes zal verbeuren.

Op verzoek van de werknemer heeft de kantonrechter in een kort geding vonnis met ingang van 7 januari 2022 het concurrentiebeding geschorst zodat de werknemer als monteur in dienst kan blijven van zijn nieuwe werkgever. In een bodemprocedure heeft de werknemer gevorderd dat het concurrentiebeding (gedeeltelijk) wordt vernietigd. De kantonrechter heeft de vorderingen toegewezen. De werkgever is in hoger beroep gegaan.

Oordeel van het Hof

Het Hof komt tot het oordeel dat de werknemer in de uitvoering van zijn werk als monteur niet tot nauwelijks commercieel werk verrichtte. Hooguit kwam het voor dat op locatie bleek dat bepaalde producten op waren of moesten worden vervangen en hij gaf dat dan door. Ook gedurende de periode dat de werknemer werkzaam was op de verkoopafdeling is niet gebleken dat hij zich bezighield met het opstellen van offertes. De werknemer heeft een lijst naar zichzelf gestuurd, maar een ander doet dit kennelijk ook. Dat alles wijst er niet op dat de werknemer tijdens deze werkzaamheden gevoelige commerciële informatie tot zich heeft genomen.

Verder wordt onder meer overwogen dat de oude werkgever en de nieuwe werkgever zich weliswaar in dezelfde markt bewegen, en dus concurrenten van elkaar zijn, maar dat duidelijk is dat de oude werkgever vooral grote klanten met meerdere vestigingen over heel Nederland bedient in tegenstelling tot de nieuwe werkgever. Met de kantonrechter oordeelt ook het Hof dat de oude werkgever onvoldoende heeft gesteld om ervan uit te kunnen gaan dat zij door de overstap van werknemer extra risico loopt boven normale marktconcurrentie. Er is geen concreet voorbeeld genoemd van een klant die is overgestapt naar de nieuwe werkgever.

De oude werkgever heeft de werknemer bovendien de mogelijkheid geboden het concurrentiebeding ‘af te kopen’. Daarin is volgens het Hof een aanwijzing te vinden dat het de oude werkgever er niet zozeer om gaat onrechtmatige concurrentie te voorkomen als wel om een vergoeding van haar werknemers te ontvangen als zij de arbeidsovereenkomst opzeggen. Een dergelijke aanpak verhoudt zich ook niet met het uitgangspunt van het recht op vrije arbeidskeuze dat aan de werknemer toekomt. Het ontkracht bovendien het belang van de oude werkgever om het concurrentiebeding te handhaven als zij na betaling van een vergoeding door de werknemer hieraan kennelijk  geen rechten meer zal ontlenen. Het vonnis van de kantonrechter wordt bekrachtigd en de werknemer kan in dienst blijven bij de nieuwe werkgever.

Tot slot

Pas dus op met voorstellen tot afkoop van een concurrentiebeding in het kader van de onderhandeling over een beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Als er geen regeling wordt gesloten dan kunnen hier gevolgen aan worden verbonden door een rechter in een procedure.

Vragen over het concurrentiebeding of over andere arbeidsrechtelijke kwesties? Bel of mail gerust. Wij denken graag met u mee!

Lees ook mijn voorgaande blogs, waaronder:

Social media screenen van sollicitanten, mag dat?

Handreiking opvolging meldingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag

Voorstel voor wetswijzigingen in het arbeidsrecht

Tally Opbroek

Partner | Advocaat | MfN-registermediator | Team Arbeid


T +31 (0)6 2030 4860 t.opbroek@mend.nl