Invoering Omgevingswet en Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen

In onze eerdere blogs hebben we als vastgoedadvocaten van MenD over de invoering van deze wetten al heel veel geschreven. Ook tijdens het Vastgoedontbijt bij ons op kantoor hebben Sarah en ik meerdere malen verwoord, dat het er toch echt aan zit te komen en lange tijd was 1 januari 2024 de heilige datum.

Op die datum zouden de beide wetten toch echt ingevoerd gaan worden en zouden we allemaal te maken gaan krijgen met zowel de Omgevingswet voor alle vergunningen, als de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen met het ontstaan van een nieuwe term en een nieuw instituut in het bouwrecht en het omgevingsrecht, de kwaliteitsborger.

Na vele maren, is het dan eindelijk zo ver, of toch niet?

Neen, toch niet, want inmiddels heeft demissionair minister De Jonge bekend gemaakt dat de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) toch niet van kracht wordt per 1 januari 2024 voor verbouwactiviteiten. De Wkb wordt wel van kracht voor nieuwbouwactiviteiten, althans daar moeten we vooralsnog nog maar van uit gaan, waarover hierna meer.

Enkele senatoren in de Eerste Kamer hadden gepleit voor uitstel van de inwerkingtreding van de gehele Wkb, omdat er te weinig kwaliteitsborgers zouden zijn en als tussenoplossing kwam De Jonge met deze variant. Nu eerst maar eens kijken hoe de kwaliteitsborgers hun werk kunnen doen bij nieuwbouw en dan na een half jaar ook bij verbouw.

Ik denk alleen dat De Jonge vergeet wie er moet werken met de Wkb en dat zijn met name de gemeentes. Zij hebben mogelijk, of misschien beter hopelijk, hun systemen inmiddels zo ingericht om te kunnen werken met de Wkb en moeten dat nu weer opnieuw herzien.

Ook u als architect, aannemer, ontwikkelaar of particulier krijgt na 1 januari 2024 te maken met de Wkb en moet dan een onderscheid gaan maken tussen nieuwbouw en verbouw. Bij de een (nieuwbouw) hebt u mogelijk geen vergunning nodig en valt u onder de Wkb, en bij de ander (verbouw) valt u nog onder het oude regime en moet u mogelijk eerst een vergunning aanvragen bij de gemeente, voordat u met de verbouwing mag gaan starten.

En om het helemaal makkelijk te maken, sommige gemeentes verlenen dergelijke vergunningen niet in afwachting van de inwerkingtreding van de Wkb of het verlenen van zo’n vergunning duurt zo lang, dat de Wkb tegen die tijd ook weer geldt voor verbouwingen.

Keuzemogelijkheid: vernieuwbouwen

Maar bovenal geldt in mijn beleving, u moet niets, u kunt tussen 1 januari en 1 juli een onderscheid maken tussen nieuwbouw of verbouw, want je kunt een gebouw ook “vernieuwbouwen”. Dus een combinatie tussen nieuwbouw en verbouw, welk regime geldt er dan tussen 1 januari en 1 juli?

Maatwerk

Hoe makkelijk kan de Overheid het u maken? Het zal absoluut niet zo bedoeld zijn door De Jonge, maar het kan wel een mooie, positieve gedachte zijn om het jaar 2024 goed te beginnen in de bouw. Het zal wat maatwerk opleveren en nauw overleg met de gemeente om samen op te trekken, maar ik denk dat elke gemeente elke handreiking alleen maar zal waarderen. Ook voor de gemeente is het voorlopig een groot doolhof.

Vragen over de Omgevingswet of de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen? Bel of mail gerust. Wij denken graag met u mee!

Lees ook mijn voorgaande blogs, zoals bijvoorbeeld:

Stan de Kanter

Salary Partner | Advocaat | Team Vastgoed


T +31 (0)6 2826 4783 s.dekanter@mend.nl