Wet Aanpak Schijnconstructies

Inwerkingtreding Wet Aanpak Schijnconstructies

De Wet Aanpak Schijnconstructies is op 1 juli 2015 in werking getreden.

Wat gaat er veranderen? Hieronder treft u de belangrijkste wijzigingen aan.

Ketenaansprakelijkheid

Vanaf 1 juli 2015 is de ketenaansprakelijkheid ingevoerd. Dit houdt in dat een werknemer zijn/haar loon kan vorderen bij de directe opdrachtgever van een werkgever. De werknemer dient dan wel werkzaamheden te hebben verricht voor deze opdrachtgever. Naast de eigen werkgever is de directe opdrachtgever dus hoofdelijk aansprakelijk voor het verschuldigde loon.

Vanaf 1 juli 2015 gaan werkgevers- en werknemersorganisaties en de inspectie zullen informatie uitwisselen als zij vermoeden dat er geen cao-loon wordt uitbetaald.

Verplichting girale uitbetaling minimumloon

Wet Aanpak SchijnconstructiesVanaf 1 januari 2016 mogen werkgevers het minimumloon niet meer contant betalen, maar enkel giraal.  De verplichting tot girale uitbetaling van het minimumloon geldt niet voor de betaling van de vakantietoeslag.

Tevens geldt vanaf 1 januari 2016 een verbod op het doen van inhoudingen op en verrekeningen met het minimumloon.

Tot slot dienen vanaf 1 januari 2016 de onkosten op de loonstrook gespecificeerd te worden.

Voor meer informatie over de nieuwe wet neem contact op met Ariënne Inden of Jessica Dietz.