‘Verboden uitwisseling persoonsgegevens Whatsapp en Facebook…’

door Willem Timmers

De overname van Whatsapp door Facebook in 2014 werd door privacybewegingen met argusogen bekeken. Deze argwaan blijkt inmiddels terecht. De belofte van de oprichter van Whatsapp dat persoonsgegevens nooit met derden zouden worden gedeeld, is een loze belofte gebleken. Persoonsgegevens van Whatsapp worden namelijk as we speak met Facebook gedeeld. Kennelijk ook met direct marketing als doel.

De Duitse privacywaakhond heeft deze gegevensuitwisseling met Facebook vorige week verboden. De (Nederlandse) Autoriteit Persoonsgegevens heeft laten weten vooralsnog niet op te treden in afwachting van de bevindingen van haar Britse collega’s.

Het is de vraag of Whatsapp voor deze verwerking van persoonsgegevens een gerechtvaardigd belang heeft dat prevaleert boven het recht op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar gebruikers. Als dat namelijk niet zo is, dan is vereist dat haar gebruikers vóóraf ondubbelzinnig toestemming verlenen voor het beoogde gebruik (waaronder direct marketing). Ondubbelzinnige toestemming verkrijgt Whatsapp zeer vermoedelijk niet door gebruik te maken van een enigszins verborgen opt-out systeem zoals zij dat nu hanteert. Deze handelwijze wekt ongetwijfeld ook de interesse van de Autoriteit Consument en Markt (ACM) als toezichthouder van de Telecommunicatiewet.

Met de verwerking van persoonsgegevens komt een hoop kijken. Het niet naleven van de verschillende wetten kan voorts drastische gevolgen hebben voor uw organisatie. De eventuele boetes liegen er in ieder geval niet om. Bovendien kan een gebrekkig privacybeleid ook afbreuk doen aan zorgvuldig opgebouwde goodwill.

Twijfelt u of uw organisatie op een juiste wijze persoonsgegevens verwerkt, uw privacy policy op orde is, dan wel een (te sluiten) bewerkersovereenkomst correct is opgesteld? Neem gerust met ons contact op.

 

[vfb id=4]