Porthos krijgt groen licht!

Woensdag heeft de Raad van State besloten dat het grote Porthos-project door mag gaan.

Dit project, dat ziet op de CO2 -transport en -opslag (CCS) in lege gasvelden onder de Noordzee, heeft volgens de Raad van State geen significante negatieve gevolgen voor omliggende Natura-2000 gebieden. Aanleiding voor deze zaak was het beroep van Mobilisation for the Environment (ook wel MOB) in 2021. Volgens MOB zou het Porthos project (in de aanlegfase) wel stikstofschade opleveren aan Natura 2000-gebieden.

In een tussenuitspraak van november 2022 heeft de Raad van State al geoordeeld dat de partiële bouwvrijstelling niet kan worden toegepast en dat de ministers voor het project een individuele beoordeling van de stikstofgevolgen moesten maken voor het verlenen van de vergunning. Deze beoordeling ofwel stikstofrapport, die in maart 2022 eigenlijk al aanwezig was, maar waarop MOB nog niet op had kunnen reageren, is dus in deze einduitspraak behandeld. Nadat MOB dit keer wel op het rapport heeft kunnen reageren, heeft de Raad van Staten afgelopen woensdag geoordeeld dat het onderzoek uit het rapport aantoont dat het Porthos project geen significante effecten heeft op nabijgelegen natuurgebieden. Het project mag dus na een lange vertraging eindelijk doorgaan.

Heeft u vragen over het nut en de noodzaak van een stikstofrapportage, een passende beoordeling, significante effecten van een bouwproject, problemen met een vergunning of andere vastgoed gerelateerde kwesties? Bel of mail gerust. Wij denken graag met u mee!

Lees ook onze voorgaande blogs met betrekking tot het Porthos-project:

Porthos: stikstofuitstoot en de bouwvrijstelling