Werken voor aanvang van de arbeidsovereenkomst, de gevolgen voor de proeftijd

Het komt nogal eens voor dat werknemers voordat de arbeidsovereenkomst in gaat al betrokken worden bij hun nieuwe werkgever. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn omdat de werknemer alvast wordt ingewerkt of omdat het druk is. Er zijn wel meer redenen te bedenken waarom werknemers soms eerder aan het werk gaan. De vraag is dan wat de gevolgen zijn voor de proeftijd. Gaat deze dan eerder in dan de eerste overeengekomen werkdag?

Een geldige proeftijd

Voordat deze vraag wordt beantwoord, is het goed om stil te staan bij de vereisten voor een geldige proeftijd. De proeftijd dient schriftelijk te worden overeengekomen. Er kan geen proeftijd worden overeengekomen als de arbeidsovereenkomst is aangegaan voor ten hoogste zes maanden. In de praktijk komt een proeftijd van één maand het meeste voor waarbij de eerste maand van de arbeidsovereenkomst als proeftijd geldt. Bij een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd wordt over het algemeen een proeftijd van twee maanden overeengekomen. Tijdens de proeftijd mogen de werkgever en de werknemer met onmiddellijke ingang de arbeidsovereenkomst opzeggen. Tot zover de vereisten voor een geldige proeftijd.

Oordeel Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

Het Hof Arnhem-Leeuwarden heeft op 5 december 2017 geoordeeld over een kwestie waarbij de werknemer al voor de eerste werkdag die in de arbeidsovereenkomst was overeengekomen, is gestart met het verrichten van werkzaamheden. De werknemer had voor zijn eerste werkdag al kennis gemaakt met collega’s, gesproken over de structuur van het bedrijf en over de producten en productieprocessen van zijn nieuwe werkgever. De werknemer had ook een klantpresentatie bijgewoond. Daarnaast had de werknemer diverse projecten doorgenomen en een inhoudelijke training gevolgd. Voor het bijwonen van de training is loon betaald. De werknemer werd aan het eind van de overeengekomen proeftijd ontslagen. Hij stelde dat de proeftijd eerder was ingegaan dan de eerste werkdag die in de arbeidsovereenkomst stond vermeld. Hij heeft wedertewerkstelling en doorbetaling van loon gevorderd bij de kantonrechter. De kantonrechter heeft de vorderingen afgewezen. In het hoger beroep heeft het hof geoordeeld dat de werknemer eerder is gestart met de werkzaamheden en dus voordat de arbeidsovereenkomst in zou gaan. De proeftijd is dus ook eerder ingegaan. De opzegging van de werkgever was te laat en dus buiten de proeftijd. De werkgever is veroordeeld om het loon te betalen gedurende de termijn dat de arbeidsovereenkomst geduurd zou hebben als deze van rechtswege zou zijn geëindigd.

Bewust van de gevolgen

Deze uitspraak van het Hof wordt vaak aangehaald in soortgelijke kwesties. Werkgevers dienen zich bewust te zijn van de gevolgen voor de proeftijd als zij werknemers al voor de eerste overeengekomen werkdag betrekken bij het bedrijf en werkzaamheden laten verrichten anders dan een kortdurende algemene kennismaking. Want als de werkzaamheden vallen onder de bedongen arbeid dan gaat de proeftijd hoogstwaarschijnlijk ook eerder lopen! En als de proeftijd eerder is aangevangen dan kan dit tot gevolg hebben dat de totale duur van de proeftijd te lang is geworden of het ontslag buiten de proeftijd valt. Het is dus zaak ervoor te waken dat de werknemer niet gaat werken voor de eerste werkdag die in de arbeidsovereenkomst staat opgenomen.

Behoefte om even te sparren? Bel gerust vrijblijvend!

 

Tally Opbroek

Partner | Advocaat | MfN-registermediator | Team Arbeid


T +31 (0)6 2030 4860 t.opbroek@mend.nl