Anticiperen op een oververhitte arbeidsmarkt: de beloning

De afgelopen maanden heeft bijna elke werkgever het wel gemerkt: de toenemende krapte op de arbeidsmarkt. Het is voor een werkgever een uitdaging om nieuwe werknemers aan te trekken. Daarnaast is ook het behouden van de huidige werknemers een grote uitdaging waar werkgevers vaak mee te maken hebben.

Op diverse manieren kan de betrokkenheid van werknemers bij de onderneming worden vergroot en kunnen werknemers aan de onderneming worden gebonden. Naast goede secundaire arbeidsvoorwaarden is een fijne werksfeer zeer belangrijk. Werknemers laten participeren in het resultaat van de onderneming is de laatste tijd weer voor veel bestuurders een vast agendapunt. Bij werknemersparticipatie kan worden gedacht aan de volgende mogelijkheden:

Bonus

Het toekennen van een bonus is een vorm van werknemersparticipatie waarbij werknemers met name op de korte termijn worden gebonden. Een bonus is discretionair en zal vaak afhankelijk zijn van persoonlijke- en/of ondernemingstargets.

Aandelen

Met het toekennen van aandelen in de onderneming worden werknemers voor zowel de korte termijn als de lange termijn gebonden. Het voordeel van deze vorm is onder andere dat werknemers aan de onderneming worden verbonden zonder dat het ten koste gaat van de liquiditeit van de onderneming. Een werkgever heeft de mogelijkheid om diverse aandelenvormen aan te bieden. Zo kan een werknemer aandelen tegen betaling of zonder betaling verkrijgen. In beginsel krijgt een werknemer met het verkrijgen van aandelen ook stem-, vergader- en informatierecht binnen de onderneming. Het is echter ook mogelijk om als werkgever stemrechtloze aandelen aan te bieden of certificaten van aandelen, met welke laatste variant ook het vergader- en informatierecht en andere bijzondere aandeelhoudersrechten kunnen worden beperkt of uitgesloten.

Opties

Met het verstrekken van opties op aandelen verkrijgen werknemers het recht om binnen een bepaalde periode tegen een vooraf bepaalde prijs aandelen te verwerven. Werknemers hebben hierbij de keuze de opties wel of niet uit te oefenen en werkgevers kunnen aan de uitoefening van de opties diverse voorwaarden stellen.

Stock Appreciation Rights (SARs)

SARs zijn vorderingsrechten die gekoppeld zijn aan de waardeontwikkeling van aandelen in de vennootschap. Door middel van een overeenkomst ontstaan voor werknemers deze vorderingsrechten. De werknemer en werkgever sluiten een overeenkomst waarmee het recht ontstaat. Als werkgever geef je dit voornamelijk aan talentvolle werknemers die zich niet willen of kunnen inkopen in het bedrijf.

Kortom, genoeg keuzes voor een werkgever om te zorgen dat de werknemers gebonden worden aan de onderneming!

Behoefte om even te sparren? Bel gerust vrijblijvend.