Update Wet betaald ouderschapsverlof

Op 2 augustus 2022 zal de ‘Wet betaald ouderschapsverlof’ in werking treden. Hierover leest u meer in onze blog Wet betaald ouderschapsverlof. Recent heeft het kabinet in een Kamerbrief kenbaar gemaakt het uitkeringspercentage te willen verhogen.

Uitkeringspercentage

De Wet betaald ouderschapsverlof bevatte al een bepaling om voor de datum van inwerkingtreding het uitkeringspercentage te kunnen verhogen tot 70%. Destijds is overwogen dit aan het nieuwe kabinet over te laten. Het nieuwe kabinet heeft daar inmiddels gehoor aan gegeven en als voorstel aan de Eerste en Tweede kamer aangeboden.

Gevolgen

Een verhoogd uitkeringspercentage (van 50% naar 70%) zal het aantrekkelijker en voor meer werknemers mogelijk maken om van het betaald ouderschapsverlof gebruik te maken. Het ouderschapsverlof komt daarmee op maximaal 26 weken, waarvan 9 weken gedeeltelijk betaald en 17 weken onbetaald. Het blijft mogelijk om daar aanvullende afspraken op te maken, bijvoorbeeld in een cao. Dit staat los van andere verlofvormen en komt dus bovenop onder andere het betaald zwangerschaps- en bevallingsverlof voor de moeder en het betaald geboorteverlof van de partner.

Aanvraag opname

De werknemer moet het ouderschapsverlof en gewenste wijze van inroosteren minimaal twee maanden van tevoren aanvragen bij de werkgever. Opname kan in voltijd en deeltijd, aansluitend of niet. Als werkgever kan je tot vier weken voor de ingangsdatum de gewenste invulling wijzigen wegens zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen. Een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang wordt echter niet snel aangenomen.

Onmiddellijke werking

De wet heeft onmiddellijke werking. Ook als een kind voor 2 augustus 2022 is geboren, maar nog niet het volledige recht op ouderschapsverlof is benut, heeft ook die werknemer nog recht op betaald ouderschapsverlof. Uiteraard enkel voor zover het kind nog geen 1 jaar is of, in geval van pleeg- of adoptie, nog geen jaar is verstreken na opname in het gezin.

Wilt u meer weten? Neem gerust contact op met Maaike Hilhorst of met een van haar collega’s van Team Arbeid.