Wet betaald ouderschapsverlof

Als gevolg van een nieuwe Europese Richtlijn (Richtlijn 2019/1158) zijn lidstaten verplicht een gedeelte van het ouderschapsverlof te betalen. Op 02 augustus 2022 zal de ‘Wet betaald ouderschapsverlof’ in werking treden. Met de wet wordt beoogd een gelijkere verdeling van arbeid en zorgtaken tussen beide ouders te bereiken. Dit kan op lange termijn een positief effect hebben op de arbeidsparticipatie van vrouwen. Wat verandert er voor de werkgever?

Uitkering

Vanaf augustus kunnen werknemers, die tevens ouders zijn, gedurende negen weken een uitkering ontvangen van het UWV bij de opname van ouderschapsverlof. De hoogte van de uitkering is vastgesteld op 50% van het dagloon tot maximaal 50% van het maximum dagloon. De aanvraag van de uitkering wordt gedaan door tussenkomst van de werkgever. De werkgever dient een door het UWV beschikbaar gesteld, digitaal formulier in. Bij toekenning wordt de uitkering via de werkgever door het UWV betaald. De uitkering voor het ouderschapsverlof dient achteraf, dus na de opname, te worden aangevraagd. Het indienen van de aanvraag is mogelijk tot drie maanden na de rechtsperiode, dus 15 maanden na de dag van geboorte of adoptie.

Een werknemer, die tevens ouder is, heeft recht op ouderschapsverlof ter hoogte van maximaal 26 keer het aantal uren dat per week wordt gewerkt. Het betaalde ouderschapsverlof doet niets af aan het resterende ouderschapsverlof. Dit kan nog steeds worden opgenomen tot de achtste verjaardag van het kind, maar blijft onbetaald.

Aanvraag uitkering

Een werkgever hoeft dus niet zelf het loon door te betalen tijdens het ouderschapsverlof, tenzij in de cao hierover andere regels zijn gesteld ten aanzien van het aanvullen van het loon. Een werkgever dient wel tijdig zorg te dragen voor de aanvraag van de uitkering voor zijn werknemers.

Wilt u meer weten over het ouderschapsverlof of andere verlofvormen? Bel Nadine van der Valk of een van haar collega’s uit het Team Arbeidsrecht.