De waarde van een vakantiedag tijdens arbeidsongeschiktheid

Op grond van de wet hebben werknemers tijdens arbeidsongeschiktheid 104 weken lang recht op 70% van het loon (de eerste 52 weken tenminste het minimum loon). In veel arbeidsovereenkomsten en/of cao’s is bepaald dat dit percentage gedurende een bepaalde periode wordt aangevuld tot een percentage tussen 70-100%. Veel werkgevers gaan ervan uit dat als een werknemer tijdens ziekte vakantie opneemt, de werknemer tijdens die vakantiedag ook recht heeft op 70% van het loon. Dat is niet juist.

Het Hof heeft geoordeeld dat het vakantieloon tijdens ziekte het ‘reguliere’ loon betreft en niet een eventueel gekort loon tijdens ziekte. Een zieke werknemer heeft tijdens vakantie recht op het volledige salaris (100%). Een korting wegens arbeidsongeschiktheid mag tijdens de vakantie dus niet worden toegepast.

Meer weten of dit onderwerp of andere arbeidsrecht gerelateerde vraagstukken? Neem contact op met Tally Opbroek of met een van haar collega’s van team arbeidsrecht.

Tally Opbroek

Partner | Advocaat | MfN-registermediator | Team Arbeid


T +31 (0)6 2030 4860 t.opbroek@mend.nl