Wet betaald ouderschapsverlof

Als gevolg van een nieuwe Europese Richtlijn (Richtlijn 2019/1158) zijn lidstaten verplicht een gedeelte van het ouderschapsverlof te betalen. Op 02 augustus 2022 zal de ‘Wet betaald ouderschapsverlof’ in werking treden. Met de wet wordt beoogd een gelijkere verdeling van arbeid en zorgtaken tussen beide ouders te bereiken. Dit kan op lange termijn een positief effect hebben op de arbeidsparticipatie van vrouwen. Wat verandert er voor de werkgever? Uitkering Vanaf augustus kunnen werknemers, die tevens ouders zijn, gedurende negen weken een uitkering ontvangen van het UWV bij de opname van ouderschapsverlof. De hoogte van de uitkering is vastgesteld op 50%

Lees verder
Eigenrisicodrager voor de Ziektewet: een voordeel of juist een risico voor de werkgever?

Indien een werknemer door ziekte niet kan werken en geen aanspraak kan maken op doorbetaling van het loon van de werkgever, kan een werknemer in bepaalde gevallen een Ziektewet-uitkering (hierna: ZW-uitkering) krijgen. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan de situatie waarbij een werknemer ziek wordt door haar zwangerschap of bevalling. De Ziektewet is een vangnetvoorziening die ervoor zorgt dat zieke werknemers die geen loon krijgen, onder voorwaarden wel een inkomen hebben in de vorm van een uitkering. In beginsel komt dit voor rekening van het UWV. Een werkgever kan er echter voor kiezen om eigenrisicodrager voor de Ziektewet te worden.

Lees verder