Corona als merk registreren? 215 opportunisten hopen op succes

Corona als merk registreren? Sinds januari zijn er ruim 215 aanvragen gedaan voor merken die het woord “Corona” bevatten. Een kleine greep uit de wereldwijde aanvragen maakt het beoogde gebruik van de merken duidelijk: I survived coronavirus 2020, coronavirus survival guide, coronavirus survivor, coronafinder, anti-corona, anti corona water, after corona party, corona-shield, coronamask, coronafree. Hebben deze merken kans van slagen? Vermoedelijk niet. Merk registreren Een merk is namelijk bedoeld om eigen waren en/of diensten te onderscheiden van de waren en/of diensten van concurrenten. Het merkenrecht geeft de merkhouder daarom een monopolie voor zijn onderscheidende merkteken. Een merk dient echter wel

Lees verder
Corona update: waar moet u op letten als bestuurder van een financieel noodlijdende onderneming?

Vandaag heeft het Centraal Planbureau (CPB) in vier scenario’s de economische impact geschetst van het coronavirus in 2020 en 2021. Alle scenario’s resulteren in een recessie! In het lichtste scenario veert de economie al in het derde kwartaal van 2020 weer op, in het zwaarste scenario ontstaan er ook problemen in de financiële sector. In drie van de vier scenario’s is de neergang dieper dan in de crisis van 2008 / 2009. Veel bedrijven zullen dus serieuze continuïteitsproblemen gaan ondervinden. Waar moet u op letten als bestuurder van een financieel noodlijdende onderneming? Hieronder een vijftal tips: zorg ervoor dat u

Lees verder
Corona update: wat kunt u bij acute liquiditeitsproblemen nog doen om een faillissement te voorkomen?

Door het coronavirus zien veel bedrijven hun inkomsten grotendeels teruglopen – of misschien wel geheel wegvallen, terwijl de vaste lasten gewoon doorlopen en de uitgaven / investeringen al zijn gedaan. Dat leidt bij veel bedrijven tot acute liquiditeitsproblemen. Wat kunt u bij acute liquiditeitsproblemen nog doen om een faillissement te voorkomen? Hieronder enkele suggesties: onderzoek of u in aanmerking komt voor de economische maatregelen die de overheid heeft afgekondigd De overheid heeft inmiddels vergaande economische maatregelen afgekondigd om de liquiditeitspositie van bedrijven te verbeteren. Het eerste wat u kunt doen is het onderzoeken of uw bedrijf voor één of meer

Lees verder
Coronavirus en uw contractuele verplichtingen

Ik kan mijn contractuele plichten niet meer nakomen. Kan ik een beroep doen op overmacht? Als een partij vanwege het coronavirus zijn eigen contractuele verplichtingen niet kan nakomen, is van belang wat in de contracten is vermeld over overmacht. Of het coronavirus kwalificeert als overmacht (“force majeur”) hangt af van de formulering van het contract of de (bijbehorende) algemene voorwaarden. Daarin staat meestal omschreven welke omstandigheden kwalificeren als overmacht, wie daar dan een beroep op kan doen en wat de gevolgen daarvan zijn. Vaak worden dan algemene omstandigheden vermeld zoals “alle van buiten komende oorzaken waarop de onderneming geen invloed

Lees verder
Coronavirus in relatie tot aansprakelijkheid en verzekering

Ben ik verzekerd tegen het risico van het coronavirus? Uzelf en uw werknemer Onder de basiszorgverzekering is iedereen verzekerd voor kosten van noodzakelijke medische hulp. Daaronder vallen ook kosten voor medische behandeling wegens het coronavirus. In de aanvullende verzekering is dat mogelijk anders, raadpleeg daarvoor (de polisvoorwaarden van) uw zorgverzekeraar. Ziekteverzuimverzekering en arbeidsongeschiktheidsverzekering In het kader van een ziekteverzuimverzekering en/of arbeidsongeschiktheidsverzekering zal er in het algemeen dekking zijn, mits de ziekteperiode de eigen risicotermijn overschrijdt. Bedrijfsschadeverzekering / winstdervingverzekering/omzetverzekering De bedrijfsschadeverzekering, de winstdervingverzekering en de verzekering voor omzetderving kunnen dekking hebben uitgesloten voor door de overheid gedwongen c.q. opgelegde sluiting van

Lees verder