Vacature juridisch secretaresse

Ter ondersteuning van ons secretariaat zijn wij op zoek naar een (parttime) juridisch secretaresse. Als juridisch secretaresse lever je een belangrijke bijdrage aan de ondersteuning van het secretariaat en de praktijkvoering van de advocaten. Je werkt voor alle advocaten en dus op diverse rechtsgebieden.  Je bent proactief, denkt mee en ontzorgt. Je haalt voldoening uit het leveren van kwalitatief goed werk dat op tijd af is en het gastvrij ontvangen van onze cliënten. Er wordt een marktconform salaris geboden. Werkzaamheden Postbehandeling Agendabeheer (Internationale) telefoonafhandeling Verzorgen van (rechtbank)correspondentie Gereedmaken van processtukken Dossieradministratie en archiveren Het verzorgen van de lunch Ontvangen van

Lees verder
Garanties en vrijwaringen bij kooptransacties

Garanties, een bekend woord, maar wat houdt het juridisch gezien in? Misschien verlangt u weleens ‘garantie’ van de verkoper als u in uw dagelijkse leven een nieuw (keuken)apparaat aanschaft? Meestal zal dat het geval zijn, bijvoorbeeld in de vorm van een garantie dat het apparaat in een bepaalde periode niet stuk zal gaan. Een garantie is echter niet altijd nodig. Op grond van de wet moet een gekocht product namelijk deugdelijk zijn en beantwoorden aan de koopovereenkomst. Dit betreft de zogenaamde ‘wettelijke garantie’. De producent of verkoper van een product kan in aanvulling op de wet aanvullende garanties verstrekken (bijvoorbeeld een verlengde garantietermijn); dit wordt een commerciële garantie genoemd. In de zakelijke

Lees verder
Vereisten geslaagd beroep op de klachtplicht in het arbeidsrecht

In artikel 6:89 BW is bepaald dat een schuldeiser geen beroep meer kan doen op een ‘gebrek in een prestatie’ als hij niet binnen ‘bekwame tijd’ nadat hij het gebrek heeft ontdekt of had moeten ontdekken, geprotesteerd heeft. Sinds de uitspraak van het Hof Amsterdam van 5 april 2022, is een beroep op de klachtplicht ‘hot’ in het arbeidsrecht. Het Hof oordeelde destijds dat een werknemer geen aanspraak meer kon maken op overuren, omdat zij via de verkregen loonstroken haar loon had kunnen controleren en tijdig had kunnen klagen. Nu zij dat niet (tijdig) had gedaan, slaagde haar loonvordering op

Lees verder
De ‘Volkskrant uitspraak’

In eerdere blogs hebben we al de ‘Deliveroo uitspraak’ besproken en zijn de bijbehorende gezichtspunten in de praktijk behandeld. Op 6 februari 2024 heeft de rechtbank Amsterdam deze gezichtspunten toegepast in de ‘Volkskrant uitspraak’. Hoe werken deze gezichtspunten in de praktijk en hoe is het gesteld met de plannen van de wetgever t.a.v. de zzp’ers? Feiten  Op 14 maart 2011 hebben een corrector en een opdrachtgever (een krantenuitgeverij) een freelance-overeenkomst gesloten voor correctiewerk. De corrector ontving €23,93 per uur en factureerde de opdrachtgever voor de werkzaamheden. Bij afwezigheid vervingen andere correctoren de freelancer, waarvan de coördinatie bij de corrector lag.

Lees verder
Onrechtmatig handelen in de bouw

Een interessante procedure in de bouwwereld. Een aannemer plaatst in een gebouw een afzinkkelder en door die plaatsing ontstaat schade aan het naastgelegen gebouw. De eigenaar van dat naastgelegen gebouw en de gebruikers van dat gebouw houden de aannemer aansprakelijk voor die schade. Tot zover niets vreemds, dit gebeurt helaas vaker en kan voorkomen worden. Wat was er aan de hand?  In dit geval was er een scheur ontstaan in de kelderwand, omdat een obstakel in de grond was geraakt. De CAR-verzekeraar van de aannemer heeft laten weten aan de aannemer, dat verdere dekking onder de verzekering zal worden geweigerd,

Lees verder
Exit mediation

Wat is exit mediation?  Exit mediation is een mediation waarin, onder de professionele begeleiding van de mediator, wordt onderzocht of partijen tot een voor hen beide acceptabele beëindigingsregeling kunnen komen. Een mediation kan worden omgezet in een exit mediation als duidelijk wordt dat de (arbeids)relatie niet meer kan worden hersteld. Ook kunnen partijen ervoor kiezen om direct al een exit mediation te starten, als zij het erover eens zijn dat zij de samenwerking willen beëindigen. Waarom zou u willen onderhandelen over de voorwaarden van de beëindiging in mediation? Het voordeel van de begeleiding van een, bij voorkeur, MfN-geregistreerde mediator, bij

Lees verder
Wel of geen huurovereenkomst?

De rechtbank Noord-Holland moest op 8 november 2023 uitspraak doen over deze vraag. De zaak speelde zich af in het gloednieuwe evenemententerrein Sugar City, een ontwikkel locatie gelegen tussen Halfweg en Amsterdam, waar ruimte is voor ongeveer 110.000 m2 aan faciliteiten zoals winkels, kantoren en allerlei voorzieningen. Wat was er aan de hand? Supermarkt  In oktober 2012 doet SCI – eigenaar van het terrein – een voorstel inzake het sluiten van een huurovereenkomst bedrijfsruimte op het Sugar City terrein aan Detailconsult, de partij die zich richt op de supermarkten volgens de formules van Dirk en Dirk van den Broek. Dit

Lees verder
Groen Werkgeverschap

In de wet staat dat een werkgever zich als een goed werkgever dient te gedragen. Groen werkgeverschap komt niet voor in de wet maar dit wordt steeds belangrijker. Veel medewerkers vinden het belangrijk dat er aandacht van de werkgever is voor duurzaamheid. In een tijd waarin duurzaamheid – ook voor FM – een steeds grotere rol gaat spelen, zien wij dat ook steeds meer organisaties groene arbeidsvoorwaarden aanbieden en integreren binnen hun organisatie. Hiermee laat de organisatie niet alleen zien dat waarde wordt gehecht aan duurzaamheid maar ook dat dat het belangrijk is om op een duurzame en verantwoorde manier

Lees verder
Uitbreiding Wet Victoria

De burgemeester heeft de bevoegdheid tot sluiting van een woning. Dit kan in drie gevallen. De eerste mogelijkheid is om een woning te sluiten op grond van de Wet Damocles, ook wel artikel 13b Opiumwet. Dit artikel biedt de burgemeester de mogelijkheid om een woning of lokaal te sluiten indien hier een middel als bedoeld in lijst I of lijst II (art. 2 en art. 3 Opiumwet) wordt verkocht, afgeleverd of verstrekt dan wel daartoe aanwezig is (= drugsgevallen). Daarnaast kent de Gemeentewet artikel 175 die de burgemeester een bevoegdheid geeft om bij noodsituaties maatregelen te treffen ter handhaving van

Lees verder
Juiste formulering studiekostenbeding

Indien een werknemer gedurende de arbeidsovereenkomst een studie en/of opleiding volgt, kan een studiekostenbeding een rol gaan spelen. Niet voor elke studie en/of opleiding kan een studiekostenbeding rechtsgeldig overeengekomen worden. Indien dit voor de desbetreffende studie en/of opleiding wel mogelijk is, dan is het van belang dat dit beding op de juiste wijze wordt geformuleerd. De rechtspraak toont aan dat een studiekostenbeding aan strenge eisen moet voldoen. Maar wanneer voldoet een studiekostenbeding aan die (strenge) vereisten? Dat lees je in dit blog! Wel of geen studiekostenbeding? Voor scholing die noodzakelijk is voor de uitoefening van de functie geldt dat er

Lees verder