Einde virtuele jaarvergadering

Eerder hebben wij u geïnformeerd over de mogelijkheden om een virtuele aandeelhoudersvergadering (“AVA”) te houden, vanwege de genomen Corona maatregelen. Deze virtuele AVA was gebaseerd op de op 17 december 2020 in werking getreden Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid (“Noodwet”). De louter digitale AVA is echter met ingang van 1 februari 2023 vervallen. Het zal daarom niet meer mogelijk zijn om een virtuele AVA te organiseren. Het is wel toegestaan een hybride AVA te houden, maar alleen als die mogelijkheid is opgenomen in de statuten. Wilt u een hybride AVA houden, pas dan tijden uw statuten aan!

Er is inmiddels een wetsvoorstel dat digitaal vergaderen mogelijk moet maken (de “Wet digitale algemene vergadering privaatrechtelijke rechtspersonen”). We zullen u over de ontwikkelingen omtrent deze wet op de hoogte houden, zodat u weet vanaf wanneer en onder welke voorwaarden het louter digitaal houden van de algemene vergadering weer is toegestaan.

Bij vragen kunt u contact opnemen met onze praktijkgroep Ondernemingsrecht. Ik of één van mijn collega’s vertellen u er graag meer over!