Wees alert voor opvolgend werkgeverschap bij uitzendkrachten!

Indien een uitzendkracht na de uitzendperiode vervolgens rechtstreeks in dienst treedt, dan kan er sprake zijn van opvolgend werkgeverschap.

Als er sprake is van opvolgend werkgeverschap dan kan de ketenregeling er toe leiden dat een werknemer een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd heeft. De rechtbank Noord- Holland heeft zich in het najaar van 2022 over deze situatie gebogen (rechtbank Noord-Holland 5 oktober 2022).

De uitzendkracht was sinds juni 2018 via een uitzendbureau werkzaam als schoonmaakster in een ziekenhuis. In juni 2019 is de werknemer rechtstreeks in dienst getreden bij het ziekenhuis op basis van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. De werkzaamheden bleven gelijk. De arbeidsovereenkomst is vervolgens twee keer verlengd waarna het ziekenhuis de werknemer heeft bericht dat de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van rechtswege eindigt.

Het ziekenhuis wees de uitzendkrachten in verplichte wekelijkse bijeenkomsten op de vacatures waarop zij konden solliciteren.

Opvolgend werkgeverschap

De werknemer heeft met een beroep op de ketenregeling gesteld dat zij een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd heeft. De ketenregeling houdt in dat een werknemer en een werkgever in drie jaar maximaal drie arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd kunnen sluiten. Als de laatste arbeidsovereenkomst de totale periode van drie jaar overschrijdt, ontstaat automatisch een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Het moet gaan om een arbeidsovereenkomst tussen een werknemer en dezelfde werkgever of tussen een werknemer en vorige werkgevers, die aangemerkt kunnen worden als ‘opvolgende werkgevers’.

Er kan sprake zijn van opvolgend werkgeverschap indien een werknemer eerst als uitzendkracht werkt en vervolgens aansluitend op basis van een arbeidsovereenkomst werkzaam is en nagenoeg dezelfde werkzaamheden is blijven verrichten. Van opvolgend werkgeverschap is geen sprake indien de werknemer op eigen initiatief dezelfde arbeid bij een nieuwe werkgever gaat verrichten. De aanleiding voor het overgaan naar een nieuwe werkgever is dan niet gelegen bij (een van) de werkgevers.

Het oordeel van de rechter

Naar het oordeel van de kantonrechter is de overgang van het uitzendbureau naar het ziekenhuis een situatie die voortvloeit uit het handelen van het ziekenhuis. Het ziekenhuis heeft immers haar uitzendkrachten in wekelijkse bijeenkomsten actief gewezen op vacatures zij konden solliciteren. Daarmee is geen sprake van een geval waarin de werknemer op eigen initiatief dezelfde arbeid bij het ziekenhuis als nieuwe werkgever is gaan verrichten. Het ziekenhuis moet daarom als opvolgend werkgever worden beschouwd, waardoor er inderdaad sprake is van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Wanneer alert zijn?

Indien iemand eerst als uitzendkracht werkt en vervolgens rechtstreeks in dienst treedt bij de onderneming en dezelfde werkzaamheden verricht, dan kan er sprake zijn van opvolgend werkgeverschap. Dit kan anders zijn indien de werknemer op eigen initiatief de werkzaamheden bij de nieuwe werkgever gaat verrichten.

Heb je nog vragen of wil je overleggen over een soortgelijke situatie? Bel of mail mij gerust!