Financierbaarheid van de overnameprijzen van MKB ondernemingen

Recent onderzoek laat zien dat de gemiddelde overnamesommen voor bedrijven in het MKB tot Q3 2022 blijven stijgen. In de eurozone nam het aantal overnames in het eerst half jaar van 2022 toe. Maar als je kijkt naar de globale cijfers, dan zie je in het eerste half jaar van 2022 al een sterke afname van het aantal deals. De tendens lijkt dan ook dat als gevolg van de economische onzekerheden door de geopolitieke spanningen, sterke inflatie, oplopende rente en krapte op de arbeidsmarkt, het aantal transacties en dealwaarde in de eurozone zullen dalen.

In onze M&A praktijk merken we vooralsnog dat het erg druk is in de overnamemarkt, waarbij er opmerkelijk veel bedrijven in de technologie sector van eigenaar verwisselen.

Naast de hierboven geschetste risico’s wordt in toenemende mate de overnamefinanciering een probleem. Banken gaan minder makkelijk over tot financieringen van bedrijfsovernames. Daarnaast speelt de oplopende rente voor de kopers bepaald niet in de kaart. Dat maakt het eenvoudigweg minder makkelijk om bij bedrijfsovernames de gewenste overnameprijs te betalen. Het is onze verwachting dan ook dat de komende periode de gemiddelde overnameprijzen weer zullen gaan dalen.

Gezien de moeilijkere financierbaarheid van beoogde overnames is het als koper extra van belang om bij biedingen en intentieovereenkomsten een financieringsvoorbehoud op te nemen of, en daarmee kan je in een biedingsproces een voordeel hebben, al een bindende term sheet van de bank te hebben ontvangen waarmee je zeker weet welk bedrag je kan financieren en dus ook welke prijs je kan bieden zonder financieringsvoorbehoud.

Mocht je vragen hebben over financieringsvoorbehouden of andere kwesties met betrekking tot fusies en overnames dan kun je contact op nemen met mij of mijn collega Judith Anema.