Eigenrisicodrager voor de Ziektewet: een voordeel of juist een risico voor de werkgever?

Indien een werknemer door ziekte niet kan werken en geen aanspraak kan maken op doorbetaling van het loon van de werkgever, kan een werknemer in bepaalde gevallen een Ziektewet-uitkering (hierna: ZW-uitkering) krijgen. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan de situatie waarbij een werknemer ziek wordt door haar zwangerschap of bevalling. De Ziektewet is een vangnetvoorziening die ervoor zorgt dat zieke werknemers die geen loon krijgen, onder voorwaarden wel een inkomen hebben in de vorm van een uitkering. In beginsel komt dit voor rekening van het UWV. Een werkgever kan er echter voor kiezen om eigenrisicodrager voor de Ziektewet te worden.

Lees verder