Wanneer start je spoor 2?

Een werkgever is, zolang een werknemer ziek is, gedurende 104 weken verantwoordelijk voor de re-integratie van de werknemer. Op grond van de Wet Verbetering Poortwachter gelden er in deze periode allerlei verplichtingen voor zowel werkgever als werknemer. Tegen het einde van de 104 weken beoordeelt UWV of de werkgever voldoende re-integratie inspanningen heeft verricht. Zo niet, dan wordt er een loonsanctie opgelegd van maximaal 52 weken. Gedurende deze periode moet de werkgever het loon doorbetalen en kan de arbeidsovereenkomst niet worden beëindigd. Eén van die verplichtingen is het tijdig starten van spoor 2. In mijn praktijk merk ik dat werkgevers

Lees verder