Wet betaald ouderschapsverlof

Als gevolg van een nieuwe Europese Richtlijn (Richtlijn 2019/1158) zijn lidstaten verplicht een gedeelte van het ouderschapsverlof te betalen. Op 02 augustus 2022 zal de ‘Wet betaald ouderschapsverlof’ in werking treden. Met de wet wordt beoogd een gelijkere verdeling van arbeid en zorgtaken tussen beide ouders te bereiken. Dit kan op lange termijn een positief effect hebben op de arbeidsparticipatie van vrouwen. Wat verandert er voor de werkgever? Uitkering Vanaf augustus kunnen werknemers, die tevens ouders zijn, gedurende negen weken een uitkering ontvangen van het UWV bij de opname van ouderschapsverlof. De hoogte van de uitkering is vastgesteld op 50%

Lees verder