Werknemersparticipatie; de opties

Het Financieele Dagblad opende er 10 februari 2021 mee: VNO-NCW deed de volgende oproep ‘Werknemer moet vaker meedelen in winst van bedrijf’. De werkgeversorganisatie doelde er daarbij op dat loonsverhogingen voor het personeel achterbleven in de tijden dat winsten van bedrijven toenamen. Nu er in Corona-crisistijd wel een groot beroep op de werknemers wordt gedaan om lonen te matigen, wordt daar natuurlijk kritisch naar gekeken. Ook door ondernemers en werkgevers. De arbeidsbeloning zou het resultaat van de onderneming moeten volgen. In dit blog ga ik in op de verschillende mogelijkheden voor werknemersparticipatie. Druk vanuit de politiek en de publieke opinie

Lees verder